nieuws

Pensioenadviseurs hekelen ingreep in bedrijfssparen

Archief

De Pensioendesk en de Pensioen- en Inkomens Adviseurs (PIA) zijn niet te spreken over de beperking van de mogelijkheden van bedrijfssparen, zoals opgenomen in het nieuwe belastingvoorstel.

Het ‘Belastingplan 2001′ laat geen mogelijkheid open tot deblokkering van gelden voor lijfrente- of aanvullende pensioenverzekeringen. “Terwijl deblokkeren ten behoeve van pensioenpremies nota bene drie maanden geleden in de Witteveen-wetgeving als extra mogelijkheid is toegevoegd”, zo beklaagt de Pensioendesk zich.
Beide pensioenadviesketens zien drie toekomstscenario’s voor de huidige bedrijfsspaarders met een lijfrenteverzekering:
polis voortzetten en premies uit eigen middelen betalen;polis premievrij maken en na vier jaar weer premies storten met vrije bedrijfsspaargelden;polis afkopen.De tweede mogelijkheid lijkt het meest voor de hand liggend. “Maar een tijdelijke onderbreking van de premiebetaling scheelt de werknemer op de einddatum een aanzienlijk bedrag”, zo uit PIA zijn zorgen. Optie drie is volgens PIA zeer onvoordelig, terwijl de eerste optie voor de lagere inkomensgroepen niet haalbaar zal zijn. Speciaal voor die groepen zou deblokkering tot de mogelijkheden moeten blijven behoren, zo vindt PIA.
Voor De Pensioendesk is het nieuwe belastingplan aanleiding om binnen één jaar met alle relaties opnieuw naar de pensioensituatie te kijken. De franchisenemers zullen daartoe hun klantenbestand gaan segmenteren en vervolgens via een mailing, een telefoongesprek of een persoonlijk gesprek gaan benaderen.

Reageer op dit artikel