nieuws

Pensioenadministraties onder loep van toezichthouder DNB

Archief

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt een onderzoek onder pensioenverzekeraars om te bezien of zij hun administratie op orde hebben. Signalen over mankementen daarin bij individuele verzekeraars zijn aanleiding voor het onderzoek, dat eerder dit jaar in gang is gezet.

Dat heeft minister Donner gezegd in antwoord op Kamervragen over de problemen bij de overdracht van enkele pensioencontracten van Nationale-Nederlanden naar MN Services (zie AM 21, pag. 15). In reactie daarop vroeg vakbond FNV ook al om een breed onderzoek van DNB naar de kwaliteit van pensioenadministraties bij verzekeraars.
In de antwoorden gaat Donner niet in op de kwestie NN-MN Services. “Ik kan de specifieke klachten niet bevestigen.” Als reden geeft hij aan dat DNB niet mag ingaan op toezichtactiviteiten bij individuele verzekeraars. In algemene zin zegt DNB wel “signalen te hebben ontvangen over mankementen in de administraties van individuele verzekeraars”. Die zijn aanleiding geweest eerder dit jaar een (inventariserend) onderzoek te houden onder pensioenverzekeraars. “De uitkomsten zal DNB meenemen in haar toezicht”, zo laat Donner de status van het onderzoek vaag.
Klachteninstituut
De minister meldt voorts dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) specifiek zal letten op de registratie van deelnemersjaren, startbrieven en op pensioenoverzichten. “Voor de meeste zaken is dat, op grond van de Pensioenwet, pas vanaf 1 januari 2008 het geval”, aldus Donner.
De bewindsman heeft nog navraag gedaan bij het Klachteninstituut Verzekeringen, maar die registreert niet afzonderlijk klachten over de administratie van pensioenverzekeraars.
Vakbond FNV ageerde eerder ook tegen opzegtermijnen van vijf jaar. Donner meldt dat hij “het wettelijk regelen van opzegtermijnen nodig noch wenselijk acht”.

Reageer op dit artikel