nieuws

Pensioen veel Amerikanen schiet financieel schromelijk tekort

Archief

Het schort bij veel Amerikanen aan een adequate pensioenopbouw

Volgens een Amerikaanse pensioenadviseur moet de helft van de bevolking in de Verenigde Staten genoegen nemen met de Amerikaanse AOW. Zo’n 40% van hen verdient noodgedwongen bij en meer dan eens moeten mensen hun woning of andere kostbare bezittingen verkopen om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. En van de Amerikanen 58% van de bevolking – die wel geld opzij hebben gelegd voor hun oudedag, heeft het overgrote deel een te laag bedrag opgebouwd om door te kunnen leven op de manier die men tijdens hun actieve loopbaan gewend was. Onbekendheid met de hoogte van de wettelijke pensioenvoorziening ligt hieraan in belangrijke mate ten grondslag.

Reageer op dit artikel