nieuws

Pensioen NBBU bij Delta Lloyd

Archief

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft een pensioencontract gesloten met Delta Lloyd.

Aangezien de regeling al een jaar lang loopt, gaat het contract met terugwerkende kracht terug tot 1 januari 1999. De NBBU wilde zich niet aansluiten bij het algemene pensioenfonds voor uitzendkrachten en richtte vorig jaar zelf het alternatieve bedrijfspensioenfonds voor langdurige uitzendkrachten in het midden- en kleinbedrijf op.
Bij de NBBU zijn 221 kleine uitzendbureaus aangesloten, goed voor 26.000 uitzendkrachten. Delta Lloyd, bij wie het pensioenfonds de aanspraken herverzekerd, verwacht uit het contract op jaarbasis een premie-omzet van f 7,5 mln te halen.

Reageer op dit artikel