nieuws

Pensioen en andere toekomstvoorzieningen

Archief

‘Pensioen en andere toekomstvoorzieningen’ is een naslagwerk in twee banden van de vele financiële verzorgingsregelingen (oudedag, nabestaanden, ziekte, invaliditeit, werkloosheid). De uitgave omvat een beschrijving van de regelingen met de actuariële, juridische, fiscale en internationale aspecten.

Het naslagwerk voor adviseurs, accountants, personeelsmanagers en andere deskundigen kost f 390. Maandelijks worden maximaal 8 pagina’s (à 40,5 cent per pagina) toegevoegd met actuele informatie. De uitgave van uitgeverij Kluwer in Deventer kan besteld worden bij distributiecentrum Libresso, tel. 05700-331.55, fax 05700-338.34, en is tevens verkrijgbaar bij de boekhandel.

Reageer op dit artikel