nieuws

Pensioen-Almanak, bestemd voor niet-specialisten

Archief

De Bussy Uitgeverij in Diemen heeft een Pensioen-Almanak uitgebracht, bestemd voor een brede doelgroep: de zakelijke gebruiker en de geïnteresseerde particulier.

Centraal staan daarin de aanvullende pensioenvoorzieningen in de werkgever/werknemer-relatie, maar ook de privévoorzieningen als lijfrenten en andere levensverzekeringen krijgen aandacht. De materie wordt vanuit verscheidene invalshoeken benaderd: juridisch, fiscaal, sociaal-economisch, actuarieel en (pensioen)technisch.
“‘Pensioen’ is de speeltuin van specialisten en bestuurders: zij beslissen over het pensioen van anderen. Nog veel te weinig mensen beslissen over hun eigen pensioen. Met deze Almanak kan men de eigen positie op de pensioenmarkt bepalen”, aldus de auteurs, mr O. Blom (advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot in Amsterdam) en mr E. Schols-Van Oppen (Pensioenadviesbureau Brueren & Van Dijk in Utrecht).
Het boek bevat een overzicht van belangrijke adressen en afkortingen en een register van gebruikte begrippen. De Pensioen-Almanak (224 pagina’s, ISBN 90-5471-017-9) kost f 79 en is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij De Bussy, antwoordnummer 246, 1100 VB Amsterdam-Zuidoost, tel. 020-660 64 64.

Reageer op dit artikel