nieuws

Pemba-mantel MKB Nederland is rond

Archief

Koepelorganisatie MKB Nederland en vier verzekeraars: De Amersfoortse, Delta Lloyd, Interpolis en Nationale-Nederlanden, hebben een mantelcontract gesloten voor premiedempingsverzekeringen in het midden- en kleinbedrijf.

De ‘MKB-Premiestabiel Polis’, die uitsluitend via assurantietussenpersonen kan worden gesloten, is bedoeld voor het opvangen van verhogingen in de gedifferentieerde WAO-premie.
De premies onder deze mantelovereenkomst (die is bedoeld als alternatief voor het product van de onderlinge Assuron) zullen gedurende drie jaar niet veranderen en er bestaat een winstdelingsregeling. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de werknemers, de aard van de werkzaamheden, de WAO-instroom van de afgelopen zes jaren, het aantal werknemers en de loonsom.
Situatie in 2003
Ook bevat de mantel een prolongatiegarantie. De betrokken verzekeraars bieden de garantie dat aan het einde van de contractsperiode, per 1 januari 2003, de verzekering op de bestaande condities kan worden verlengd. Dit geldt ook als op dat moment vaststaat dat er voor de komende jaren sprake is van een verhoogde WAO-premie. Op basis van het schadeverloop kan er wel sprake zijn van aanpassing van het premiepercentage. Deze aanpassing bedraagt maximaal 15%.
Terugwerkende kracht
MKB-ers die vóór 1 maart ingaan op een offerte die door een van de betrokken verzekeraars via het intermediair is uitgebracht, verkrijgen daarmee dekking ingaande 1 januari 1998. Daarbij geldt ook dat de WAO-premielasten van ziektegevallen die zijn ontstaan na 1 oktober 1997, binnen de dekking van de polis vallen.
Om arbeidsongeschikte werknemers van verzekeringsnemers versneld te laten terugkeren op de werkplek, wordt naar gezamenlijke reïntegratiefaciliteiten gezocht.

Reageer op dit artikel