nieuws

‘Pemba-advies broodnodig’

Archief

De gedifferentieerde WAO-premie is weer omhoog gegaan, maar veel werkgevers hebben nog niet door dat het voordeliger kan zijn uit het publieke stelsel te stappen. Met deze boodschap heeft De Goudse het intermediair benaderd.

Drie jaar geleden werd de wet Pemba ingevoerd met het doel het aantal WAO’ers terug te dringen. Van die ‘terugdringing’is nog niet veel te merken. Integendeel. Ons land zal binnenkort een miljoen arbeidsongeschikten tellen. “Als gevolg hiervan is de maximale gedifferentieerde WAO-premie voor 2001 opnieuw verhoogd” schrijft De Goudse in een mailing aan tussenpersonen. “Dat is een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, die met name voor de kleinere bedrijven de continuïteit in gevaar kan brengen.”
De Goudse vindt het daarom verbazend dat veel werkgevers kennelijk nog steeds niet beseffen dat het aanzienlijk voordeliger kan zijn om uit het publieke WAO-stelsel te stappen (en dus eigen-risicodrager te worden) en het risico particulier te verzekeren. Het blijkt namelijk dat slechts zo’n 5% van de werkgevers zich heeft ingedekt tegen de Pemba. “Een Pemba-advies is dan ook broodnodig”, houdt De Goudse het intermediair voor.

Reageer op dit artikel