nieuws

‘PE-toets is het enige middel om vakbekwaamheid vast te stellen’

Archief

“Voor ons is de formele PE-toets het enige echte middel om vast te stellen hoe het met actuele vakbekwaamheid van de financieel adviseur is gesteld”, aldus directeur Bob Seemann van Nibe-SVV. “Wij zien die toets dan puur als controle achteraf om te beoordelen of iedereen zijn verantwoordelijkheid is nagekomen.”

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) stelde indertijd zes verschillende ‘ijkpunten’ op het gebied van permanente educatie voor. Naast de PE-toets zijn dat PE-programma’s die worden afgesloten met een certificaat, docentschappen en het lidmaatschap van examencommissies, publiceren van artikelen, intercollegiaal overleg en ten slotte portfolio-analyse.
Na consultatie van de AFM en betrokken instanties heeft het CDFD de laatste twee controles (intercollegiaal overleg en de portfolio-analyse) inmiddels laten vallen, omdat ze te ingewikkeld of te duur zouden zijn. Een adviesbedrijf is op dit moment bezig met een voorstel voor de concrete invulling van de overige PE-vormen (zie CDFD-bericht op deze pagina).
Achttien maanden
Na definitieve vaststelling van de PE-toetstermen hebben financieel adviseurs nog achttien maanden de tijd om zich de vereiste deskundigheid eigen te maken. “Hoewel we ons realiseren dat de voorbereiding tijd kost, vinden wij deze periode eigenlijk te lang”, zegt Bob Seemann. “Het is belangrijk dat de verzekeringsprofessional over actuele kennis beschikt als hij die nodig heeft en niet pas anderhalf jaar na de uiteindelijke vaststelling van de PE-onderwerpen”. De echte vakman wacht trouwens niet tot de wet hem voorschrijft wat hij moet weten, zegt hij. “Die zal zorgen dat hij die kennis zo snel mogelijk in huis heeft. Je moet PE vergelijken met een apk-keuring. Iemand die graag auto rijdt, zal zijn auto goed onderhouden. Met zo’n keuring achteraf filter je alleen de knoeiers eruit.”
Keurmeesters keuren
“De effectiviteit van het systeem zit ‘m overigens niet alleen in de officiële PE-toetsing, maar ook in de instantie die de toetsing verzorgt, vindt Seemann. “Een PE-toets heeft alleen waarde als die wordt afgenomen door een ‘gekeurde keurmeester’ als een geaccrediteerd exameninstituut. In het huidige stelsel kan iedereen de keuring uitvoeren.
Seemann vindt ook dat bij veel overige PE-vormen het gevaar van belangenconflicten op de loer ligt. “Stel dat een verzekeraar een bijscholingscursus organiseert. Als je die verzekeraar vraagt te beoordelen of de bijscholing effectief is geweest, komt hij in een onmogelijke positie terecht. Als hij namelijk vindt dat de financieel adviseur onvoldoende kennis heeft verworven, zet hij namelijk zijn eigen verkoopkanaal op de helling. Keurmeesters moeten in mijn ogen objectief en onafhankelijk zijn en mogen geen commercieel belang bij het resultaat hebben.”
van zijn eigen intermediair effectief is geweest, komt hij in een onmogelijke positie terecht.”

Reageer op dit artikel