nieuws

Paul van de Geijn (Aegon) één jaar Verbondsvoorzitter

Archief

Het Verbond van Verzekeraars benoemt geen beroepsvoorzitter als opvolger voor Jos Staatsen, maar gaat werken met roulerende voorzitters afkomstig van de verzekeringsmaatschappijen zelf. Aegon-bestuurder Paul van de Geijn heeft als eerste de roulerende voorzittershamer ter hand genomen.

Van de Geijn combineert het voorzitterschap van het Verbond met zijn functie van directievoorzitter Aegon Nederland en lid van de raad van bestuur van Aegon. De functie Verbondsvoorzitter was vacant geworden na het plotselinge vertrek op 7 november vorig jaar van Jos Staatsen, die pas een half jaar als opvolger van Sam Jonker fungeerde.
Eric Fischer, directeur van het Verbond, nam sinds die tijd de honneurs waar. Hij blijft ook na de benoeming van Van de Geijn nog enkele voorzitterstaken uitvoeren, zoals het fungeren als openbaar woordvoerder namens de verzekeraars.
De benoeming van Van de Geijn per 1 februari moet overigens nog officieel door de leden worden goedgekeurd tijdens de ledenbijeenkomst op 20 juni.
Trots
Volgens Van de Geijn heeft het Verbondsbestuur bewust gekozen voor een “moderne oplossing die past bij een professionele organisatie”. Daarbij is met een schuin oog gekeken naar de situatie in de bankwereld. “Daar hebben we goed naar gekeken en we gaan er vanuit dat dit roulerend voorzitterschap ook voor de verzekeringswereld de beste oplossing is”, aldus Van de Geijn. “Ik ben er trots op dat ik dat nieuwe voorzitterschap als eerste vorm mag geven.”
Paul van de Geijn combineert Aegon met het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel