nieuws

Parttimers en gehuwde vrouwen kunnen pensioenrechten over verleden

Archief

opeisen

Deeltijdwerkers en gehuwde vrouwen die tijdens hun dienstverband in het verleden uitgesloten waren van de pensioenregeling, kunnen over die verstreken diensttijd alsnog pensioenrecht opeisen met terugwerkende kracht tot 8 april 1976.
Dit heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken naar aanleiding van een procedure van twee Nederlandse vrouwen tegen hun pensioenfonds.
In artikel 119 van het EG-verdrag is het beginsel vastgelegd van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Het Hof heeft in een arrest uitgesproken dat ook pensioenpremies moeten worden beschouwd als arbeidsbeloning en dat dus ook in pensioentoekenning niet mag worden gediscrimineerd. Later oordeelde het Hof dat ook deeltijdwerkers recht hebben op deze gelijke behandeling.
Gevolg hiervan was dat de laatste jaren steeds meer gehuwde vrouwen in pensioenregelingen zijn opgenomen. Bij de wijziging van de PSW op 8 juli jl. hebben tevens alle deeltijdwerkers het recht gekregen om deel te nemen in de pensioenregeling.
Volgens actuarieel adviesbureau Towers Perrin vergt de uitspraak van het Hof betreffende de terugwerkende kracht van pensioenregelingen globaal f 1,2 miljard. Vooral de dienstensector en de detailhandel worden erdoor getroffen.
De kosten zullen beperkt worden door twee voorwaarden die het Hof heeft gesteld aan de terugwerkende kracht:
– wie recht doet gelden op de terugwerkende kracht, moet over de betrokken periode premie betalen;
– bij een beroep op deze terugwerkende kracht, geldt de nationale beroepstermijn van elke lidstaat. In ons land kan men voor loonvorderingen in beroep gaan binnen een termijn van 5 jaar (verjaringstermijn), waardoor de terugwerkende kracht tot 5 jaar zou kunnen worden beperkt. De nationale rechter moet over deze tegenstrijdigheid uitsluitsel geven.

Reageer op dit artikel