nieuws

Partners in Arbeidsbegeleiding biedt tussenpersoon rol bij verzuim

Archief

Partners in Arbeidsbegeleiding gaat tussenpersonen actief in het mkb een opleiding aanbieden in ruil voor het aanbrengen van minimaal tweehonderd werknemers voor actieve verzuimregie. Deze maand ontvangen ongeveer tweeduizend tussenpersonen een mailing.

Ook een aandelencertificaat, toegang tot een kennisbank en permanente educatie behoren tot het pakket. Per werknemer krijgt de adviseur daarnaast _ 25 uitbetaald.
“Het is een uniek concept waarmee het intermediair zijn adviesfunctie kan verbreden en verdiepen, maar ook zijn verdienmodel kan verbeteren”, klinkt het enthousiast uit de mond van Gerrit Borgers, die als extern adviseur verbonden is aan Partners in Arbeidsbegeleiding. “Arbeidsbegeleiding, onderdeel van Ebse, is in 2001 opgericht als bureau voor verzuimmanagement voor het midden- en kleinbedrijf. Initiatiefnemers waren Gary Damen en zijn toenmalige partner Remko Visser. De Wet verbetering Poortwachter kwam er aan en Arbeidsbegeleiding bood de éénloketfunctie waar veel vraag naar was. Maar het oude Arbeidsbegeleiding functioneerde meer als een backofficeorganisatie voor de werkgever in plaats van een actieve gesprekspartner”, vertelt commercieel manager Brian Zschüsschen van Partners in Arbeidsbegeleiding. “Was het voorheen vooral het regelen van de administratie en het casemanagement bij de klant, nu helpen we ook aan de voorkant met opleiding, coaching en marktbenadering.”
Reden om een nieuw concept Partners in Arbeidsbegeleiding in de markt te zetten onder begeleiding van onder meer Gerrit Borgers. “Uit eigen onderzoek blijkt dat het midden- en kleinbedrijf een aantal knelpunten signaleert. De eerste is wetgeving en de tweede is de verzuimproblematiek. Dat is waar Partners in Arbeidsbegeleiding in beeld komt. Wij ontlasten de werkgever van zijn verzuimsores.”
Probleem is volgens Borgers dat het mkb de tussenpersoon niet bovenaan zijn lijstje heeft staan als het gaat om advies op dit terrein. Wij menen dat met dit concept de tussenpersoon meer inhoud kan geven aan zijn adviesrol”, aldus Borgers.
Partners
De tussenpersoon die partner wordt in Arbeidsbegeleiding, krijgt in ruil daarvoor twee dagen opleiding, waarbij hij leert hoe hij de markt moet bewerken. Dat betreft adviesvaardigheid en trajectvaardigheid. “De tussenpersoon moet leren anders met de markt om te gaan. Is hij nu vooral gericht op de verkoop van een product, dan moet hij zich afvragen wat de markt wil en wat de behoefte van de klant is”, betoogt Borgers.
“De tussenpersoon moet zich wel committeren. Hij betaalt eenmalig een entreegeld van _ 1.500. Daarvoor krijgt hij een aandelencertificaat, opleiding, individuele coaching, de kennisbank en de permanente educatie. Daarnaast betaalt hij maandelijks een bedrag van _ 250”, vertelt Zschüsschen.
Een andere tegenprestatie is dat de tussenpersoon bij aanvang van het partnerschap minimaal tweehonderd werknemers moet aanleveren. “Dat zijn ongeveer dertig contracten in het mkb”, rekent Borgers uit. Per aangeleverde werknemer betaalt Arbeidsbegeleiding _ 25. “Dat is dus nog exclusief de provisie die hij van de verzekeraar ontvangt.”
Ambitie
Partners in Arbeidsbegeleiding wil dit jaar groeien naar vijftig aangesloten tussenpersonen. “En dat is uitsluitend intermediair dat zich richt op de bedrijvenmarkt. Partners in Arbeidsbegeleiding is als concept vooral interessant voor mkb-bedrijven tot honderd werknemers. Wij kunnen ook de grootmarkt bedienen, maar dan praten we echt over maatwerk”, aldus Zschüsschen. Uiteindelijk moeten twee- à driehonderd tussenpersonen zich aansluiten.
Volgens beide mannen is er absoluut ruimte voor een concept als Partners in Arbeidsbegeleiding. “Uit onderzoek weten we dat zeker 20% van de mkb’ers geen verzuimverzekering heeft. Een goed voorbeeld daarvan is de ingenieursbranche.”
De reden dat Partners in Arbeidsbegeleiding nu werft onder tussenpersonen is dat per 1 januari 2009 de meeste verzuim- en ook zorgcontracten aflopen. Deze maand ontvangen ongeveer tweeduizend geselecteerde tussenpersonen een mailing. “Het gaat om EB-adviseurs, onze eigen contacten en tussenpersonen die prominent aanwezig zijn in de zorg- en inkomens- en verzuimmarkt.”
De tussenpersoon is helemaal vrij in keuze voor arbodienst, verzekeraar of re-integratiebedrijf. “Als Arbeidsbegeleiding Nederland werken wij samen met Achmea Arbo en Tredin als arbodiensten en het re-integratiebedrijf Fourstar. Tredin is vooral gespecialiseerd in arbeidsdeskundige begeleiding.
we dat zeker 20% van de mkb’ers geen verzuimverzekering heeft.”

Reageer op dit artikel