nieuws

Particulier bedrijf van Amicon leed verlies

Archief

Het particuliere bedrijf van Amicon had vorig jaar een premie-inkomen van f 243,0 (211,7) mln en een nettoresultaat van f -20,1 (-5,5) mln.

Zorgverzekeraar Amicon, die in 2001 gaat fuseren met Geové RZG, had vorig jaar 1.137 (1998: 1.136) miljoen verzekerden onder wie 149.113 (140.202) particuliere verzekerden. De verzekerden wonen voornamelijk in Drenthe, Twente en een deel van Gelderland.
Het totale inkomen bedroeg f 2,95 (2,80) mld. Hiervan was f 2,5 (2,4) mld afkomstig van het ziekenfonds, f 199,0 (174,1) mln van de aanvullende verzekeraar, f 243,0 (211,7) van de particuliere verzekeraar, en f 5,8 (7,0) mln van overige activiteiten (voornamelijk bemiddeling).
Resultaten
Het totale technische resultaat van Amicon bedroeg f 42,9 (-27,0) mln. Bij het ziekenfonds was dit f 50,9 (6,0) mln, bij de aanvullende verzekeraar f 22,8 (5,3) mln, en bij het particuliere bedrijf f -27,7 (-23,3) mln. Bij de overige activiteiten bedroeg het technische resultaat f -3,1 (-3,0) mln.
Het bedrijfsresultaat kwam in het totaal uit op f 79,2 mln (1998: vóór fusievoorziening f 6,3) mln. Bij het ziekenfonds was dit f 67,3 (10,8) mln, bij de aanvullende verzekering f 29,2 (11,0) mln, en bij het particuliere bedrijf f -20,4 (15,3) mln. Het bedrijfsresultaat uit overige activiteiten bedroeg f 3,1 (-0,2) mln.
Het totale nettoresultaat kwam uit op f 66,4 (-10,9) mln. Bij het ziekenfonds kwam dit uit op f 56,3 (-1,8) mln, bij de aanvullende verzekeraar op f 27,7 (9,5) mln. Het nettoresultaat uit overige activiteiten kwam uit op f 2,4 (-0,7) mln.
Het eigen vermogen steeg van f 369,3 ml naar f 472,6 mln.

Reageer op dit artikel