nieuws

Particiulier verzekerde claimt de minste kosten INT = Aan ziektekosten

Archief

gaf een particulier verzekerde vorig jaar gemiddeld f 1.755 uit, een publiekrechtelijk verzekerde ambtenaar f 2.381 en een ziekenfondsverzekerde (exclusief aanvullende verzekering) f 2.487. Dit blijkt uit Zorgmonitor 2000 van Vektis.

Uit de cijfers van Vektis, het informatiecentrum van en voor zorgverzekeraars, blijkt dat de particuliere (privaatrechtelijke) verzekerden vorig jaar 1,5% meer kosten claimden dan in 1998. Bij de (particuliere) publiekrechtelijk verzekerde ambtenaren was dit 8,9% en bij de ziekenfondsverzekerden 3,8%. De cijfers over de particuliere verzekerden zijn inclusief aanvullende verzekeringen (voor tandarts- en klasseverzekering) en uiteraard inclusief de standaard(pakket)polissen.
De cijfers over ziekenfondsverzekerden zijn exclusief de aanvullende verzekeringen. Op de aanvullende verzekeringen (dus bovenop de f 2.487) maakten de ziekenfondsverzekerden gemiddeld nog eens f 137 (+6,2%) aan kosten. Vrouwen maken meer medische kosten dan mannen, maar rond het zeventigste jaar verandert dat. Naarmate men nog ouder wordt, maken mannen meer kosten dan vrouwen. Volgens Vektis komt dit doordat veel mannen op latere leeftijd de rekening van hun beroepsbezigheden gepresenteerd krijgen. Ook bij kinderen tot een jaar of tien zijn de jongens duurder dan de meisjes. Kostenverschillen
Het verschil in kostenstijging tussen ‘particulieren’ en ‘ambtenaren’ komt vooral door de kosten voor specialistische hulp. Bij de ‘ambtenaren’ stegen deze kosten met 12,4% maar bij de ‘particulieren’ daalden de kosten met 3,1%. Deze stijgingsverschillen zijn voor een deel te verklaren uit de harmonisatie van de specialistentarieven.
De cijfers over de particuliere verzekerden zijn exclusief de nota’s die niet bij verzekeraars zijn ingediend omdat het betreffende eigen risico niet werd volgemaakt. “Sommige verzekerden dienen alle nota’s in”, zegt Niels Hoeksema van Vektis, “maar anderen die zeer weinig kosten maken, sparen de nota’s over een heel jaar op en kijken dan of het, met het oog op het eigen risico, of het zin heeft die nota’s in te dienen.” Het grote kostenverschil tussen de particuliere- en ziekenfondsverzekerden heeft onder meer te maken met de opbouw van het ziekenfondsbestand (zie bijstaande grafiek). In het ziekenfonds zitten ten eerste relatief veel ouderen en ten tweede veel WAO’ers. Ook heeft het ziekenfonds relatief veel verzekerden rond de dertig, waaronder derhalve veel jonge moeders. Uitgaven
Ziekenhuisverpleging is de grootste onkostenpost. De particuliere verzekerden gaven hieraan f 804,67 (+2,5%) uit, de fondsverzekerden f 1.264 (+1,6%) en de ambtenaren f 1.072 (+9,4%). Op de tweede plaats komen de specialistentarieven waarvoor respectievelijk f 191 (-3,1%), f 187 (+5,5%) en f 211 (+12,4%) werd uitgegeven. De verschillen hierbij zijn, zoals gesteld, deels terug te vieren op tariefharmonisatie.De huisartsenhulp komt op de derde plaats. Particuliere verzekerden gaven hieraan f 116 (+2,8%) uit, fondsverzekerden f 150 (+2,4%) en ambtenaren f 149 (+8,8%).
Bij bovenstaande opsomming zijn de kosten voor medicijnen buiten beschouwing gelaten. Hiervoor claimden de particuliere verzekerden (inclusief aanvullende verzekering) f 355 (+3,1%) en de ambtenaren f 462 (+9%). De ziekenfondsverzekerden claimden gemiddeld f 507 (+8,5%) op de hoofdverzekering en f 3,90 (-8,3%) op de aanvullende verzekering. Rond het zeventigste levensjaar gaan mannen meer medische kosten maken dan vrouwen.

Reageer op dit artikel