nieuws

Parlementaire commissie start ‘onderzoek vooraf’ naar toezicht Verzekeringskamer

Archief

Deze week is de Tijdelijke Commissie Toezicht Verzekeringskamer met haar werk van start gegaan. Het onderzoek van deze commissie van de Tweede Kamer gaat vooraf aan een onderzoek hetzij door de Rekenkamer hetzij door het parlement in de vorm van een parlementaire enquête waarbij personen onder ede kunnen worden gehoord.

Het onderzoek vooraf behelst “het verzamelen, ordenen en analyseren van reeds beschikbare en nog op te vragen informatie”. Daarbij kunnen vragen worden gesteld aan de Verzekeringskamer.
Naast G. Ybema (D66, voorzitter) zitten in de commissie: H. Hoogervorst (VVD), R. Smits (CDA), T. Witteveen (PvdA) en (waarschijnlijk) M. Rabbae (Groen links). De griffier is mr D.B. van der Windt. Tweede Kamerlid J. van Rey, stuwende kracht in de werkgroep, wilde niet in de commissie zitten om belangenverstrengeling te voorkomen. Hij exploiteert een assurantiekantoor.
De griffier beschikt over een staf van circa 4 medewerkers van de Rekenkamer en denkt nog enkele deskundigen aan te trekken onder wie een actuaris.
Het vervolgonderzoek zal de dossiers van Vie d’Or en eventueel van andere maatschappijen bij de Verzekeringskamer betreffen.
Spoed
De Tweede Kamer wil het onderzoek spoedig voltooid hebben, reden waarom zij niet wacht op het juridisch advies van de Raad van State maar nu al een vooronderzoek naar de feiten laat uitvoeren. Het vooronderzoek zou in een week of vier moeten zijn afgerond. Het advies van de Raad van State over de uitleg van de wettelijke geheimhoudingsbepalingen voor de Verzekeringskamer wordt midden maart verwacht.
Met deze aanpak geeft de Tweede Kamer uitvoering aan een advies van haar werkgroep Toezicht Verzekeringskamer die op 7 februari een rapport uitbracht.
Als de interpretatie van de Raad van State van de geheimhoudingsbepalingen in de Europese richtlijnen en in de WTV 1993 indruist tegen de uitleg van de Verzekeringskamer, zal de Kamer aan haar eigen interpretatie vasthouden, aldus een woordvoerder van de toezichthouder.
Noch wanneer, op advies van de Raad van State, het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkamer noch wanneer het wordt gerealiseerd door middel van een parlementaire enquête, zal de Verzekeringskamer inzage geven in maatschappij-dossiers.
In beroep
In het eerste geval zal de Kamer in beroep gaan bij het Europese Hof. Bij de uitspraak van het Hof zal de Kamer zich neerleggen maar deze kan twee jaar op zich laten wachten.
In het tweede geval zal de Kamer zich beroepen op haar verschoningsrecht (art. 19) in de Wet op de parlementaire enquête. De rechter zal dan moeten bepalen welk belang het zwaarst weegt: de enquête of de geheimhouding.
Aan het nu gestarte vooronderzoek door de Tweede Kamer zal de Verzekeringskamer meewerken, “want we hebben het zelf voorgesteld”, aldus de woordvoerder.
Met hand en tand
De toezichthouder verzet zich met hand en tand tegen inzage in zijn maatschappij-dossiers, voor het vervolgonderzoek. “Zonder deze geheimhouding is een goed toezicht niet mogelijk. Dan kan de Verzekeringskamer niet meer rekenen op allerlei vrijwillige informatie van maatschappijen”, aldus de woordvoerder.
De jaarlijkse wettelijke rapportage van de verzekeraars aan de Verzekeringskamer is volgens hem in principe wel voldoende voor het toezicht, wat voornamelijk de solvabiliteitsmarge betreft. “Maar als de vrijwillige informatie ontbreekt, hebben we minder zicht op de ontwikkeling. We willen daarom het toezicht uitbreiden om ‘er dichter op te zitten'”.
In april 1994 verzocht de Tweede Kamer de Rekenkamer het toezicht op Vie d’Or door de Verzekeringskamer te onderzoeken. De Kamer wil weten of het toezicht van de Verzekeringskamer in overeenstemming was met de wettelijke regelingen, hoe dit toezicht werkte in de sector levensverzekering en hoe het toezicht werd uitgevoerd bij Vie d’Or.

Reageer op dit artikel