nieuws

Pakketkorting bij ZLM

Archief

Onderlinge verzekeraar ZLM biedt vanaf 1 mei pakketkorting. Een auto- of motorverzekering en minstens twee verzekeringen uit het nieuwe Gezinspakket leveren een premiekorting op van 5%.

De premiekorting geldt dan voor motorrijtuigenverzekeringen (behalve voor de bromfiets) en voor alle verzekeringen uit het Gezinspakket.
Tegelijkertijd met de pakketkorting komt de verzekeraar met een Gezinspakket. Het betreft een woonhuis- en inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, de rechtsbijstandverzekering en de gezinsongevallenverzekering. De verzekeringen worden aangegaan voor één jaar.
Volmacht
ZLM treedt met ingang van 1 mei op als volmachtbedrijf van Unigarant voor de bromfietsverzekering. Als gevolg hiervan zijn de premies ‘geharmoniseerd’. De verzekering voor spartameds en invalidewagens gaat van f 60 naar f 65 per jaar; automaten en snorfietsen gaan in Zeeland van f 150 naar f 155 en in Noord-Brabant van f 180 naar f 195 per jaar.
Verhoging van premies
De basispremie voor de rechtsbijstandverzekering voor particulieren wordt verhoogd van f 233 naar f 253. De rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers blijft het zelfde. Beide verzekeringen zijn uitgebreid met een pluspakket. In het pluspakket voor de verkeersdeelnemer is de opvallendste uitbreiding het telefonisch advies voor alle rechtsgebieden die ook in het gezinsrechtsbijstandpakket zitten.
Bij het pluspakket voor de particuliere rechtbijstandverzekering valt de verhoging van de externe kostendekking op. Verder is er ook een dekking opgenomen over geschillen in verband met vermogensbeheer.
AVB
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt vanaf 1 mei geen dekking meer voor plotselinge milieuschade. Bedrijven kunnen hiervoor een specifieke milieuschadeverzekering sluiten. In verband hiermee wordt per 1 mei de premie voor de avb met 5% verlaagd.

Reageer op dit artikel