nieuws

Paars akkoord

Archief

De eerste stappen in de richting van privatisering van de sociale zekerheid zijn gezet. Het paarse regeerakkoord, dat de komende maanden verdere invulling moet krijgen, voorziet in een fundamentele herziening van de werknemersverzekeringen zoals Ziektewet en wao. De invoering van meer marktwerking en premiedifferentiatie staat hierbij centraal.

Een opmerkelijk onderwerp in het akkoord is de introductie van het fenomeen opting out. Hiermee wordt de nog niet bestaande mogelijkheid voor individuele werkgevers bedoeld om het risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf te dragen, in handen te laten van een bedrijfsvereniging dan wel onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. Meer concurrentie bij de sociale zekerheid dus!
Momenteel zijn de 19 sectorale bedrijfsverenigingen verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale verzekeringsregelingen. Hoewel ook binnen deze groep grote onduidelijkheid heerst over welke plaats zij in het nieuwe stelsel zullen innemen, zijn zij het er wel over eens, dat de bedrijfsvereniging in de huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad. Tijdens een landelijke bijeenkomst van bestuursleden van bedrijfsverenigingen begin deze maand werd zelfs gesproken over privatisering als overlevingsstrategie. Dat er voor de verenigingen straks geen plaats meer is, wil namelijk niet zeggen dat hun administratiekantoren geen plaats kunnen veroveren op de sociale zekerheidsmarkt.
Met ingetogen enthousiasme wordt door verzekeraars toegegeven dat de privatisering van de sociale zekerheid voor de verzekeringbranche lucratieve mogelijkheden creëert. Er liggen echter ook bedreigingen op de loer. Er moet zeker rekening worden gehouden met de bedrijfsverenigingen als een nieuwe concurrent. De eerste tekenen hiervan hebben we al gezien bij de oprichting van eigen verzekeringsmaatschappijen in de levensector en voor het wao-gat. De stap van het aanbieden van ‘sociale’ verzekeringen naar een volwaardig verzekeringspakket is snel gemaakt. Het naar elkaar toegroeien van de publieke en private sector was ook al zichtbaar in diverse samenwerkingsvormen. Het GUO vond een partner in Interpolis, de BVG ging in zee met Amev en de Detam en de Amersfoortse gingen samenwerken.
De verhoudingen tussen de verschillende marktpartijen bij de invulling en de uitvoering van de sociale zekerheid krijgen straks vorm. Het Verbond van Verzekeraars heeft vast laten weten in het beheertraject enige vorm van invloed te willen uitoefenen. Dat bij het innemen van een standpunt hierover meeweegt dat de bedrijfsvereniging als serieuze concurrent moet worden gezien is evident.
Eén ding is alvast zeker: door de privatisering zal de druk op betere controle en meer pogingen arbeidsongeschikten weer aan de slag te krijgen toenemen. Samen met meer preventie en betere arbeidsomstandigheden in het bedrijf, wordt er gewerkt aan gezonde werknemers, maar zeker ook aan een gezonde economie.
Monique van Geenen

Reageer op dit artikel