nieuws

Paardenverzekeringen naar Paarden-Vee-Unie

Archief

De Zweedse schadeverzekeraar Försäkringsaktiebolaget Agria in Stockholm heeft van de Verzekeringskamer op 12 juli 1995 de vergunning gekregen om al haar paardenverzekeringen in Nederland per 1 januari 1995 over te dragen aan de NV Paarden-Vee-Unie (Interpolis) in Tilburg.

Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 juli 1995. Binnen de drie maanden die volgen op deze publicatiedatum, kunnen betrokken verzekeringnemers hun verzekering desgewenst opzeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn. In geval van opzegging hebben zij recht op restitutie van een evenredig deel van de premie.
De Zweedse maatschappij wordt in ons land vertegenwoordigd door mevrouw J.M.C. Jacobs.

Reageer op dit artikel