nieuws

Paardenverzekering eerste stap AgriVer naar productverbreding

Archief

Om het voortbestaan als nicheplayer op middellange termijn veilig te stellen, gaat onderlinge agrarische verzekeraar AgriVer zijn productenpakket uitbreiden en verder intensiever samenwerken met kernrelaties. De onderlinge leed vorig jaar verlies.

Het eerste product dat AgriVer via het intermediair gaat aanbieden, is de paardenverzekering. Daartoe is een samenwerking tot stand gekomen met twee lokale onderlingen in paardenverzekeringen, Bierum & Omstreken en De Steeg. AgriVer herverzekert de risico’s van deze onderlingen. “Op termijn is een fusie niet uitgesloten, maar voorlopig blijft het bij een samenwerking. En natuurlijk staan we ervoor open om deze kring van paardenonderlingen uit te breiden”, zegt directeur Marien Boersma.
Verder wil hij de samenwerking met de kernrelaties, ongeveer honderd tussenpersonen, intensiveren. “We zullen ons nadrukkelijker gaan richten op een kwart van dit bestand dat regelmatig met ons zaken doet.”
Vogelvraatpolis
Minder positieve geluiden laat Boersma horen over de afzet van de vorig jaar gelanceerde vogelvraatpolis. Deze ‘groen’-verzekering dekt de financiële gevolgen van vogelvraat bij gebruik van milieuvriendelijk maïszaad. Dit zaad is goedkoper en niet chemisch voorbehandeld. De animo van boeren om dit zaad te gebruiken, blijft gering; volgens Boersma door de weerstand van de chemische industrie en de daaruit voortvloeiende promotie van chemisch behandeld zaad. Ook het (goede) schadeverloop bij boeren die wél gebruikmaken van het milieuvriendelijk zaad zou de afzet van de polis niet hebben gestimuleerd. “De premie-inkomsten waren zeer gering”, aldus Boersma. De premie bedraagt f 8 per verzekerde som van f 3.000 voor elke hectare landbouwgrond.
AgriVer boekte vorig jaar tegenvallende resultaten. De brutopremie inclusief beleggingsopbrengst steeg weliswaar licht tot f 8,8 (8,7) mln, maar het technisch resultaat verslechterde naar f -0,9 (1,8) mln. Dit resultaat is volgens Boersma sterk negatief beinvloed door grotere (hagel)schades aan glasdek en gewassen in de glastuinbouw en aan boomkwekerijen en bloembollen in de vollegrond. Het nettoresultaat daalde fors tot f -1,2 (0,6) mln. AgriVer 1998 1997 omzet 8,8 8,7 w.v. brutopremie 8,2 8,1 premie eigen rekening 6,1 6,0 bedrijfskosten 1,7 1,5 technisch resultaat -0,9 1,8 brutoresultaat -1,5 1,1 nettoresultaat -1,2 0,6 (in f mln)
Naar nieuw kantoorpand
AgriVer (elf medewerkers) is medio deze maand verhuisd van Zwolle naar Hasselt. De onderlinge heeft daar het gebouw aangekocht van onderlinge schepenverzekeraar Eensgezindheid. Deze schepen-onderlinge is gefuseerd met de onderlinge schepenverzekeraar Heerenveen en sindsdien in Meppel is gevestigd. AgriVer werd tot de verhuizing gedwongen omdat het (huur)pand in Zwolle verouderd was en alternatieve gebouwen niet voorhanden waren.

Reageer op dit artikel