nieuws

Paardenverzekeraar Fairmount richt eigen risicodrager op

Archief

Vijf jaar na oprichting wil het volmachtbedrijf Fairmount Paardenverzekering in Wierden zijn activiteiten voortzetten als zelfstandig risicodrager. Daartoe is de rechtsvorm gewijzigd van BV in NV en is een vergunning aangevraagd bij de Verzekeringskamer.

Directeur en bestuursvoorzitter van de kersverse naamloze vennootschap Fairmount Paardenverzekering (Nederland) Karel Klaver rekent erop de vereiste vergunning over enkele weken in huis te hebben. “Het contact met de Verzekeringskamer is goed. Dus ik verwacht wat dat betreft geen problemen.”
Het volmachtbedrijf Fairmount is voortgekomen uit de erfenis van assurantiemakelaar Alexander & Alexander die indertijd werd overgenomen door Aon, vertelt Klaver. “De paardenportefeuille van A&A verhuisde toen niet mee naar Aon, maar kon worden verkocht aan Robert Zandvoort, de huidige vice-voorzitter van de raad van beheer.”
Succes
Onder de nieuwe naam Fairmount Paardenverzekering ging het zelfstandige volmachtbedrijf polissen sluiten voor de Franse risicodrager AGF.
En niet zonder succes. “De portefeuille telt nu negenduizend paarden, goed voor een brutopremie van f 2,7 mln vorig jaar. Daarmee is Fairmount uitgegroeid tot de vierde paardenverzekeraar van ons land”, benadrukt Klaver, zelf eigenaar van een stal voor het fokken en dresseren van paarden.
Inmiddels heeft Fairmount vestigingen in België (Kinrooi) en in Duitsland (Mönchengladbach). In de Bondsrepubliek wil het volmachtbedrijf straks als Fairmount Tierversicherungs AG door het leven gaan. Daartoe is ook een licentie als risicodrager bij de Duitse verzekeringskamer aangevraagd.
Crematie
Een ander onderdeel van het verzekeringsbedrijf is de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Crematie van Paarden (AWCP). Klaver: “Deze onderlinge vergoedt in natura het ophalen en cremeren van paarden. De premie bedraagt f 300 tot f 600 per jaar, afhankelijk van de leeftijd van de paarden.”
Naast paardenverzekeringen bemiddelt het bedrijf in overige schadeverzekeringen, zowel in ons land als bij onze zuider- en oosterburen. In ons land en België gebeurt dat onder de naam Equest Capital Invest; in Duitsland via volmachtbedrijf Fairmount Vermittlungs Gmbh.
Afbouw volmacht
De structuurwijziging naar die van NV gaat gepaard met de afbouw van de lopende volmachtportefeuille. De zeven (part-time) medewerkers zullen de komende maanden prioriteit geven aan het oversluiten van polissen van AGF naar de eigen risicodrager aldus Klaver.
Als herverzekeraar van deze portefeuille treedt het Zweedse Agria op, de maatschappij die voorheen ook via een eigen vestiging rechtstreeks actief was in de Nederlandse markt. “Deze verzekeraar oriënteert zich momenteel op een nieuwe start in de Europese markt, waaronder die van ons land. Of er wat van komt, en zo ja wanneer, is mij niet bekend.”
Volgens Klaver heeft Agria zich destijds uit de Nederlandse markt teruggetrokken na een mislukte samenwerking met Interpolis. “Met de verwachting dat de Rabobanken haar paardenverzekering zouden gaan sluiten, heeft Agria haar portefeuille toen in beheer gegeven van Interpolis. De productie was echter teleurstellend, zodat aan die samenwerking een einde kwam. De portefeuille werd verkocht aan Interpolis en Agria trok zich teleurgesteld uit de Nederlandse markt terug. Overigens zou die portefeuille nu zwaar verliesgevend zijn.”
Interpolis bestrijdt deze lezing. De Rabo-dochter zegt dat er nooit sprake is geweest van een beheer van de Agria-portefeuille op voorwaarde dat de Rabobanken ook Agria-paardenverzekeringen zouden gaan verkopen. De verkoop van de portefeuille aan Interpolis was puur noodzakelijk om de toetreding van Agria-moeder Länsvörsäkringar tot het netwerk van coöperatieve verzekeraars Arina mogelijk te maken. “Voorwaarde daarvoor is dat de deelnemers elkaar niet zullen beconcurreren in hun thuisland, zodat Agria haar portefeuille heeft overgedragen aan Interpolis”, zegt woordvoerder Ria Luichies.
Dat de porterfeuille inmiddels zwaar verliesgevend zou zijn, wijst zij van de hand. “Er is juist een behoorlijk rendement gemaakt op die portefeuille.”
Fairmount Paardenverzekering is gevestigd aan de Hexelseweg 87A, 7641 PP Wierden. Telefoon: 0546-57.87.00.
De portefeuille van Fairmont telt inmiddels zo’n negenduizend paarden.

Reageer op dit artikel