nieuws

P-views hard aan verbetering toe

Archief

ABZ, het ICT-bedrijf voor de verzekeringsbranche, start op verzoek van de stuurgroep Branche Initiatieven met een onderzoek om tot een kwaliteitsverbetering van de berichtenstandaard P-view te komen. Dit meldt het bedrijfsblad Networking.

Aanleiding voor het onderzoek is dat vooral tussenpersonen nog steeds worstelen met de P-view, zoals die sinds juni vorig jaar door ABZ wordt gehanteerd. Voor een deel ligt dit aan de wijze waarop de maatschappijen de P-views aanleveren. De onderlinge verschillen zijn groot. Ook in de pakketten van de systeemhuizen wil de verwerking nogal eens verschillen.
Onderdeel van het onderzoek is een bezoek aan de verzendende maatschappijen. “Daar zal gekeken worden of de P-view goed is geïmplementeerd qua techniek, maar ook qua logica”, vertelt ABZ-woordvoerster Yvonne Kersten. Systeemhuizen en tussenpersonen zullen eveneens voor het onderzoek benaderd worden. De geconstateerde onvolkomendheden die nu in de standaard zitten, zullen in het onderzoek worden meegenomen. Betrokken partijen hebben toegezegd aan het onderzoek mee te werken.
Kersten benadrukt dat “ABZ niet de boeman is in het P-viewverhaal. De P-view is tot stand gekomen door de grootste gemene deler van wensen van de gebruikers (tussenpersonen en verzekeraars) als uitgangspunt te nemen. Partijen (verzekeraars, standsorganisaties en systeemhuizen, red.) zijn daar mee akkoord gegaan. Wij hebben de standaard gebouwd en zorgen voor het transport.”

Reageer op dit artikel