nieuws

OVS niet van kracht bij niet-verzekerde schade

Archief

Bij een kettingbotsing valt de niet-verzekerde autoschade van een voorligger niet onder de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling, zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars in een geschil tussen London en RVS.

London had bij RVS, de verzekeraar van de auto die achterop de auto van zijn verzekerde is gereden, verhaal gezocht voor de vergoeding van de niet-verzekerde schade van de directe voorligger. RVS meende dat London op grond van (artikel 12 van) de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) afstand moest doen van verhaal. London was echter van mening dat dit artikel hier niet van toepassing was en dat het gewone recht gold.
De Geschillencommisie heeft geoordeeld dat London gelijk heeft. In de OVS gaat het expliciet om “uitgekeerde schade op grond van een cascoverzekering”; de betaling van de niet-verzekerde schade door London valt hier dus niet onder. “Het verhaal moet dus niet op grond van de OVS beoordeeld worden.”
05

Reageer op dit artikel