nieuws

Oversluitmarkt bijna gehalveerd

Archief

In het laatste kwartaal van 2006 is het aantal oversluitingen op de hypotheekmarkt bijna gehalveerd, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Die waarneming komt overeen met de resultaten van een onderzoek dat Postbank eind vorig jaar deed. Daaruit bleek dat het percentage mensen dat overwoog de eigen hypotheek over te sluiten, was gedaald van 20% naar 14%.
Uit de meest recente kwartaalcijfers van het Kadaster blijkt nu dat het aantal overgesloten hypotheken in de tweede helft van vorig jaar fors is afgenomen. In het laatste kwartaal is het aantal oversluitingen met 41% gedaald ten opzichte van 2005; in het derde kwartaal was er al een afname van 17%.
In totaal zijn vorig jaar 174.000 hypotheken overgesloten, 6% minder dan de ruim 185.000 in 2005. Het daarmee gemoeide bedrag is overigens wel gestegen in vergelijking met een jaar eerder: _ 38,3 (38,0) mld. Het percentage oversluitingen – op basis van de totale hypotheekomzet – daalde van 35,0% in het eerste kwartaal naar 28,6% in de laatste drie maanden van 2006. Het bedrag aan oversluitingen is vorig jaar desondanks nog net hoger uitgekomen dan in 2005: _ 38,3 (38,0) mld.

Reageer op dit artikel