nieuws

Overnames van Meditel en SGS leggen CED geen windeieren

Archief

De netto-omzet van CED Holding steeg in het boekjaar 2004/2005 met 20% tot _ 47,6 mln (_ 39,8 mln), zo blijkt uit het jaarverslag. Deze omzetstijging is volledig toe te schrijven aan de overnames van Meditel in september 2004 en het Belgische SGS Automotive, dat sinds 1 januari 2005 in de boeken staat als CED Automotive.

De twee nieuwe bedrijfsdelen zorgden samen voor _ 8,1 mln aan omzet. Het bedrijfsresultaat van CED daalde, mede door een afvloeiingsregeling, met _ 1,3 mln tot _ 4,6 mln.
In de toekomst verwacht CED meer omzet uit het buitenland. Het aanbod in België en Luxemburg zal worden uitgebreid met een aantal producten dat in Nederland succesvol is gebleken.
De Nederlandse expertisemarkt verkrapt in toenemende mate, constateert CED in het jaarverslag. Dat heeft te maken met de lagere schadefrequentie, in combinatie met een veranderend proces en tarieven die onder druk staan. Een verdere reductie van het aantal expertisebureaus in de markt dient zich aan. CED zoekt dan ook naar diversificatie van activiteiten, die ook in de toekomst een goede spreiding van diensten waarborgen.
Voor 2005/2006 verwacht CED, ondanks de negatieve tendensen op de Nederlandse expertisemarkt, een toename van zowel omzet als resultaat. De acquisities en de autonome groei van de werkmaatschappijen zullen hiervoor moeten zorgen.

Reageer op dit artikel