nieuws

Overnamedreiging drijft Dela weg van Achmea

Archief

Dela heeft de samenwerking met Centraal Beheer beëindigd. Algemeen directeur drs D. Moll zegt in een toelichting dat Achmea, moederbedrijf van de direct-writer, serieuze plannen heeft in de natura-uitvaartbranche. “Ook een overname van Dela behoorde daarbij tot de mogelijkheden”, aldus Moll.

Dela, met bijna twee miljoen verzekerden de grootste natura-uitvaartverzekeraar van ons land, ging vijf jaar geleden samenwerken met Centraal Beheer. De buitendienst van Dela ging producten van de direct-writer verkopen, waaronder de risicopolis Gezins-zekerheidsplan, terwijl Centraal Beheer zijn distributiekanalen aanwendde voor de verkoop van Dela-polissen.
Binnen een jaar werd de proef omgezet in een echt samenwerkingsverband, omdat beide partijen zeer te spreken waren over de kruisbestuiving. Geruchten over een toekomstige fusie werden toen ontkend. In de loop van vorig jaar is aan de samenwerking een einde gekomen.
Volgens Moll ligt de ‘schuld’ daarvan bij Achmea. “De samenwerking met Centraal Beheer verliep goed. Maar langzamerhand begon Achmea zich ermee te bemoeien. Dat bedoel ik niet negatief, maar het werd duidelijk dat Achmea een natura-uitvaartverzekeraar aan zijn vloot wilde toevoegen.”
“Dat streven zorgde voor onzekerheid en was voor ons het teken om de samenwerking te beëindigen. Wij voelden niets voor een overname. Achmea zocht toen een andere kandidaat en dus was een structurele samenwerking met Centraal Beheer niet zinvol meer.”
Volgens Achmea-woordvoerder Rob Mol is van serieuze plannen voor overname van Dela geen sprake geweest. “Dat is mij niet bekend.” Mol bevestigt dat Achmea wel serieus kijkt naar de natura-uitvaartbranche. “Binnen de Achmea Groep wordt gepraat over intensivering van samenwerking met andere partijen, danwel het introduceren van een eigen uitvaartpolis. Maar ook handhaving van de huidige situatie is een optie. We zijn daar nog niet uit.”
Twee miljoen
Dela nadert de grens van twee miljoen verzekerden. Het bestand groeide vorig jaar met 57.000 tot 1.971.000 polishouders.
De grootste uitvaartverzekeraar heeft samenwerking inmiddels in een ander hoek gezocht. In 1995 werd een relatie aangegaan met de regionale ziekenfondsen ZAO en Z&Z. Vorig jaar is RZR daaraan toegevoegd. De samenwerking bestaat uit het gebruik maken van elkaars distributiekanalen.
Dela is ook in de markt voor het overnemen van collega natura-uitvaartverzekeraars, al staart directeur Moll zich daar niet blind op. “De gevraagde prijzen zijn te hoog, in relatie tot het aantal verzekerden.” Zo heeft Dela ook een bod gedaan op Levob Uitvaart, die uiteindelijk is overgenomen door Aegon-dochter NVG. “Ons bod was kennelijk onvoldoende. NVG zal, zo schat ik, tussen de f 20 mln en f 30 mln betaald hebben voor Levob Uitvaart.”
Dat geld stopt Moll liever in het marketingbudget van Dela. “Met minder geld hebben wij vorig jaar een nettogroei van 57.000 verzekerden behaald. Als ik dat afzet tegen de 53.000 verzekerden in de Levob-portefeuille, dan vind ik de prijs veel te hoog.”
Vergunning
Dela Natura Uitvaart Verzekeringen heeft van de Verzekeringskamer een WTV-vergunning gekregen voor de branche levensverzekering algemeen. Daar zijn volgens Moll twee redenen voor. “Ten eerste geeft het ons de mogelijkheid tot het voeren van levenproducten, zoals de Dela Plusverzekering. Die verzekeringen zijn nu bij Dela Verzekeringen ondergebracht. De combinatie van levens- en natura-uitvaartverzekering staan nu op één polis, met twee verzekeraars. In de toekomst kan dat allemaal naar Dela Natura Uitvaart worden overgeheveld.”
“Ten tweede verkopen we ook in België natura-uitvaartverzekeringen, wat alleen via Dela Verzekeringen mogelijk is. Voor een eventuele integratie in Dela Natura Uitvaart hebben we een WTV-vergunning nodig. Een WTN-vergunning geldt slechts op nationaal niveau en levert ons alleen maar beperkingen op.”

Reageer op dit artikel