nieuws

Overname Krediet’78 bevestigt captive-beleid Finata Bank

Archief

Finata Bank, dochter van ABN Amro, heeft een 100%-belang genomen in het Nijmeegse financieringskantoor Krediet’78. De overname is inmiddels goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Krediet’78 (vier medewerkers) blijft volgens Finata Bank onder de huidige naam opereren in de markt voor consumptief krediet. Ook de directie wijzigt niet. De leiding van het financieringskantoor blijft in handen van voormalig eigenaar Pieter Reniers (48), tot voor kort voorzitter van de organisatie van financiële dienstverleners NVF. “Feitelijk is er weinig veranderd. Het enige wat nieuw is, is dat ik nu voor de bedrijfsresultaten verantwoording moet afleggen aan mijn aandeelhouders”, verklaart Reniers.
Kantoren te koop
Algemeen directeur Jan Willem Hoogendoorn bevestigt dat Finata Bank een actief captive-beleid voert. Daar waar mogelijk neemt de bank financieringskantoren over. “Zoals zo veel verzekeraars en banken”, zegt Hoogendoorn bij wijze van verontschuldiging. “Het verwerven van financieringskantoren zien wij als een verlenging van onze bedrijfskolom. We willen beter grip krijgen op het intermediaire verkoopkanaal, meer points of sales creëren”, aldus Hoogendoorn.
Hij zegt dat Finata enkele captives heeft, waaronder het financieringskantoor Setiakawan met vestigingen in Dordrecht en Tilburg. Het assurantiekantoor van Setiakawan is evenwel geen eigendom van Finata, zegt Hoogendoorn. “Wij zijn niet in assurantiekantoren geïnteresseerd, alleen in financieringskantoren. Daarvan staan er nog een tiental te koop. Als er aanleiding toe bestaat, nemen we zeker meer kantoren over.”
Volgens directeur Cor Bloks van Breda-Krediet en Bloks Verzekeringen in Breda worden veel pogingen ondernomen om tussenpersonen over te nemen. “Men is druk aan het winkelen. Ook bij mij zijn er banken over de vloer geweest. Nee, Finata zat er niet bij.”
Productie-eisen
Volgens Hoogendoorn zullen de captive-kantoren niet onderworpen zijn aan stringente productie-eisen van Finata. “Nee, de kantoren kunnen onder eigen naam en leiding onafhankelijk blijven opereren. Dat betekent dat wij geen productie-eisen stellen. Elk kantoor moet ook buiten het ABN Amro-concern zaken kunnen blijven doen. Een captive-beleid is alleen mogelijk als wij naar het intermediair duidelijk communiceren dat onze kantoren daarin volkomen vrij zijn.”
Ook Reniers wijst elke suggestie van de hand dat zijn kantoor niet meer onafhankelijk zou kunnen opereren. “Er is alleen sprake van een aandelentransactie. Ons beleid blijft ongewijzigd”, herhaalt Reniers. En wat betreft mogelijke productie-eisen van de kant van Finata, zegt Reniers kort: “Daarin is voorzien.”
Lidmaatschap NVF
Hoewel zijn kantoor eigendom is geworden van Finata Bank, hecht Reniers eraan lid te blijven van de NVF. “Als de NVF er geen moeite mee heeft, wil ik graag het lidmaatschap behouden. Er zijn tenslotte meer leden met andere aandeelhouders. Dit onderwerp is overigens besproken op de laatste ledenvergadering.”
Bloks, zelf lid van NVF en NVA, bevestigt het beleid dat de aangesloten financieringskantoren zelfstandig dienen te zijn. Hij kan niet aangeven in hoeverre de NVF hierover uitspraken heeft gedaan, ook omdat hij niet aanwezig is geweest op de ledenvergadering.
Heftige discussie
NVF-voorzitter Bert Rozemond bevestigt dat er binnen de vereniging “een heftige discussie” wordt gevoerd over deze ontwikkeling. Hij onderkent de noodzaak dat de NVF alleen geloofwaardig blijft, als de leden volkomen zelfstandig en onafhankelijk bemiddelen in financieringen. “Die discussie over hoe zuiver in de leer de NVF zou moeten zijn, wordt voortgezet op de volgende algemene ledenvergadering medio april.”
De NVF telt ten minste drie captives: naast Krediet’78 en Setiakawan, is dat HLR Financieringen, handelend onder de naam Voorschotbank Oost Nederland. HLR is gevestigd in Oldenzaal en eigendom van verzekeraar Levob en de Hakenberg Groep.
De NVF heeft 53 leden, waaronder elf kantoren van DSB Groep. Het secretariaat is sinds kort overgedragen door adviesbureau Robo in Gorinchem aan assurantie- en financieringskantoor A. Hommersom in Opheusden, tel. 0488-44.21.44.
NVF kiest uit drie banken
Voor de oprichting van een tussenpersonenbank gaat de NVF in zee met een geldverstrekker die uitsluitend voor het intermediaire verkoopkanaal kiest. Volgens NVF-voorzitter Bert Rozemond zal een adviescommissie op de eerstkomende ledenvergadering in april een concreet plan presenteren. De commissie bestaat uit vijf leden: Aart Hommersom, Marcel Korremans, Wim de Graaf, Jan de Haas en Jan Akkerman. Deze commissie heeft drie geldgevers geselecteerd, één Nederlandse bank en twee buitenlandse banken, waaruit een keuze moet worden gemaakt. Rozemond laat niet meer los dan dat de Nederlandse bank actief is in de markt voor consumptief krediet. Een van de buitenlandse banken zet op beperkte schaal in ons land consumptief krediet af; de andere totaal niet.

Reageer op dit artikel