nieuws

Overname Helvetia (Nederland) weer in beeld na aandeelhouderswisseling

Archief

Elvia

De overname van het 60%-belang in de Zwitserse Elvia Groep door het Duitse concern Allianz heeft ook voor ons land gevolgen. De transactie brengt de overname van Helvetia Verzekeringen door de Nederlandse dochtermaatschappij van Elvia opnieuw in beeld.
De raden van bestuur van de Zwitserse Elvia Groep en het Duitse Allianz hebben deze week al verkennende besprekingen gevoerd over synergie-mogelijkheden. In ons land lijken die mogelijkheden beperkt.
Allianz Nederland, gevestigd in Rotterdam, is een pur sang (beurs)verzekeraar (f 80 mln, 40 medewerkers) van industriële en commerciële risico’s en opereert in een totaal andere markt dan Elvia Verzekeringen (f 125 mln, 165 medewerkers), die hoofdzakelijk in de particuliere markt actief is.
Verbreding activiteiten
Toch kan de aandeelhouderswisseling gevolgen hebben voor de Nederlandse dochter Elvia Verzekeringen.
Algemeen directeur A.F.E.M. Sandkuyl zegt de komst van de nieuwe aandeelhouder toe te juichen en hoopt nieuwe perspectieven te krijgen op verbreding van de activiteiten van zijn maatschappij in ons land.
“We hopen de besprekingen met Helvetia Verzekeringen (f 70 mln, 130 medewerkers) over een overname weer op gang te brengen. Beide Nederlandse maatschappijen zijn daarvan een groot voorstander. Nu gaat het erom, ook de nieuwe aandeelhouder daarvan te overtuigen”, zegt Sandkuyl.
Volgens hem blijft Elvia Reisverzekeringen (f 75 mln, 70 medewerkers) volledig autonoom opereren. Op het gebied van schadeverzekeringen “ligt alles open”.
Met betrekking tot de levensverzekeringen (circa f 25 mln) die volledig worden gegenereerd via Van Nierop Assurandeuren, zegt Sandkuyl dat gesprekken gaande zijn over een verbreding van de activiteiten. “Er moeten daarvoor meer middelen beschikbaar komen. Niet uitgesloten is, dat Van Nierop Assuradeuren wordt getransformeerd in een zelfstandig risicodrager.”

Reageer op dit artikel