nieuws

‘Overnachting privékliniek vergoeden’

Archief

“Verzekeraars moeten de kosten van een aan een privékliniek verbonden hotelfaciliteit voor één nacht vergoeden als er een medische noodzaak voor overnachting is.” Dit stelt Ombudsman Zorgverzekeringen Elizabeth Schmitz in het jaarverslag over 2004.

In de tariefafspraken die zorgverzekeraars maken met zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privéklinieken is geen vergoeding opgenomen voor een verpleegtarief. Dit is veelal niet nodig, omdat de behandeling poliklinisch of in dagbehandeling plaatsvindt. Indien verzekerde toch van een faciliterende overnachtingsmogelijkheid gebruik maakt, blijft hij met de kosten zitten. De ombudsman vindt het redelijk dat de hotelfaciliteit in principe niet wordt vergoed. “Aan de andere kant”, aldus de ombudsman, “zijn de kosten van behandeling in een ZBC of privékliniek lager. Daarbij kunnen er gegronde redenen zijn om een verzekerde nog een nacht op de locatie te houden. Tegen deze achtergrond is beperkte vergoeding reëel.”

Reageer op dit artikel