nieuws

Overleg cao buitendienst levert niet veel meer op

Archief

De gezamenlijke vakorganisaties hebben bij de hernieuwde onderhandelingen over een cao voor buitendienstmedewerkers nauwelijks meer kunnen bereiken. Het onderhandelingsresultaat wijkt weinig af van dat van vóór de zomervakantie.

Het hernieuwde cao-overleg buitendienst was nodig geworden, omdat met name de leden van de Unie BLHP unaniem weigerden akkoord te gaan met het eerder bereikte cao-resultaat. Daarbij was niet veel meer dan een loonsverhoging van 0,75% per 1 januari 1995 en 1% per 1 januari 1996 uit het vuur gesleept.
Het nieuwe cao-resultaat omvat daar bovenop een verruiming van de vut-grondslag die per 1 april 1995 ingaat: bij de vaststelling van de hoogte van de vut-grondslag wordt nu gekeken naar het bruto salaris over de drie jaar (was één jaar) voorafgaande aan de vut-aanvraag. De vut-aanvraag zelf moet zes maanden voor het ingaan van de vut worden ingediend bij de werkgever.
Verder is overeengekomen, dat bij het vervullen van vacatures voor minder produktie- en provisiegerichte functies in de buitendienst eerst oudere medewerkers (50 jaar en ouder) in aanmerking zullen komen. Niet geregeld in de cao is de mogelijkheid tot wijziging van de beloningssystematiek en het toekennen van extra vrije dagen aan oudere werknemers. “Daarover viel niet te praten met verzekeraars” zegt bestuurder mr D.A. Kramer van de Unie BLHP. “Met name als het gaat om de hoogte van de beloning van medewerkers in de buitendienst willen verzekeraars absolute vrijheid houden.”
De Unie BLHP legt het cao-resultaat deze week voor aan de ruim 1.000 leden die werkzaam zijn in de buitendienst. De overige vakbonden zullen hun leden gewoon informeren. Bij verzekeraars werken zo’n 6.000 medewerkers in de buitendienst.

Reageer op dit artikel