nieuws

Overheid spoort onverzekerden op

Archief

Om een eind te maken aan het feit dat tienduizenden Nederlanders niet verzekerd zijn tegen ziektekosten, gaat de overheid ze actief opsporen, beboeten en indien nodig ambtshalve verzekeren.

Deze aanpak staat in het plan van aanpak terugdringen onverzekerden Zorgverzekeringswet, waar de ministerraad op voorstel van minister Klink (VWS) mee heeft ingestemd.
Eerste stap in het plan van aanpak is méér voorlichting. Daarnaast gaat de overheid actief opsporen. Iedereen die onverzekerd blijkt te zijn, wordt aangespoord zich te verzekeren. Als mensen desondanks onverzekerd blijven, krijgen zij een boete van ongeveer _ 300. Als mensen zich nog steeds niet verzekeren, wordt hij ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Om te voorkomen dat mensen de nominale premie vervolgens niet betalen, wordt deze geïnd door middel van de bronheffing.
Het nieuwe systeem van boetes geldt vanaf januari 2010. Een wetswijziging is in voorbereiding.
Uitwerking
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten dat er al langer een streven is om het aantal onverzekerden in Nederland zo laag mogelijk te houden. “Ziekenhuizen behandelen in acute gevallen natuurlijk ook onverzekerden. Ze hebben daar de post ‘dubieuze debiteuren’ voor en dat wordt uitonderhandeld met zorgverzekeraars. Uiteindelijk betalen alle verzekerden daar aan mee. Wij willen dat de overheid goed kijkt naar de uitwerking van deze plannen. Zo moet het systeem van toewijzing aan een zorgverzekeraar helder zijn. Het kan niet zo zijn dat alles naar één verzekeraar gaat. Het is natuurlijk een risicogroep die binnenkomt. De kans op gezondheidsproblemen is groter en ook het risico van wanbetalers is aanwezig.”

Reageer op dit artikel