nieuws

‘Overheid is onbetrouwbaar’

Archief

“Het ontbreken van eerbiedigende werking in de nieuwe belastingplannen maakt van de overheid een onbetrouwbare zakenpartner.”

Dat stelt de NBVA, daarmee inhakend op de kritiek van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de intermediairorganisatie is het ontbreken van een overgangsregeling voor reeds afgesloten verzekeringsovereenkomsten onaanvaardbaar “De consument wordt de dupe. Maat tevens wordt de schijn gewekt dat intermediairs hun klanten in het verleden van een verkeerd advies hebben gediend.”
“Door het ontbreken van eerbiedigende werking toont de overheid zich een onbetrouwbaar zakenpartner. Niets minder dan de rechtszekerheid van burgers is hier rechtstreeks in het geding”, aldus de NBVA die zegt ‘heel erg boos’ te zijn. “De plannen zijn schadelijk en incorrect.”
Volgens de NBVA worden zijn leden momenteel overspoeld met vragen van verontruste consumenten. “Tussenpersonen klagen terecht dat het geven van een adequaat advies over de opbouw van aanvullende pensioenen op dit moment, met deze plannen in het verschiet, een nagenoeg onmogelijke opgave wordt.”
Behoefte aan advies
De NVA legt in zijn reactie de nadruk op de marktkansen voor assurantie-adviseurs. “Consumenten hebben veelal geen goed inzicht in hun pensioensituatie en de daarvoor relevante stukken ontbreken vaak. Voor professionele advieskantoren, zoals NVA-leden, is een voorlichtende taak weggelegd. Consumenten zullen meer behoefte krijgen aan een deskundig en onafhankelijk advies en dat betekent ongetwijfeld meer marktkansen.”
Toch pleit de NVA voor handhaving van een vrije aftrek van lijfrentepremies. Al was het maar om de administratieve lastenverzwaring tegen te gaan. “Straks zal jaarlijks de waarde van het reeds opgebouwde kapitaal berekend moeten worden”, zo ziet de NVA het spookbeeld al voor zich.
De gewijzigde spaarloonregeling kwalificeert de NVA als ‘inconsistent’. “Wij hebben grote moeite met deze beperking, die belemmerend werkt voor de pensioenopbouw en de vrijwillige, individuele vut-regelingen.”
Het ontbreken van eerbiedigende werking voor lopende verzekeringen kan in de ogen van de NVA ook geen goedkeuring vinden. “De rechtszekerheid van de consument wordt aangetast, hetgeen maatschappelijk onaanvaardbaar is.”

Reageer op dit artikel