nieuws

Overgangsregeling ANW wordt versoepeld

Archief

De ministerraad stemt in met een voorstel tot wijziging van de overgangsregeling van de ANW die op 1 juli van kracht wordt.

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
De Eerste Kamer had om aanpassing van de overgangsregeling gevraagd.
De voorgestelde aanpassing betreft AWW’ers met inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld uitkeringen uit andere sociale verzekeringen en VUT-uitkeringen). Volgens de komende ANW worden deze uitkeringen vanaf 1 januari 1998 geheel gekort op de wettelijke nabestaandenuitkering.
Met zijn voorgestelde aanpassing komt Linschoten tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer om een gedeelte van dit inkomen vrij te laten.
De wijziging betekent dat personen die vóór de inwerkingtreding van de ANW een AWW-uitkering ontvingen, een speciale vrijlating krijgen voor inkomen in verband met arbeid. Deze vrijlating bedraagt 50% van het bruto-minimumloon.
Het inkomen minus vrijlating wordt vervolgens van de nabestaandenuitkering afgetrokken.

Reageer op dit artikel