nieuws

Overeenstemming over Code Rendement en Risico

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond zijn het op hoofdlijnen eens geworden over herziening van de Code Rendement en Risico per 1 januari 2002.

De invoeringsdatum valt samen met de invoering van het kernpuntendocument, voorgeschreven door de Raad van Financiële Toezichthouders aan alle aanbieders van financiële producten. Het Verbond hoopt met die combinatie van invoeringsdata de administratieve last bij verzekeraars enigszins te verminderen.
Belangrijkste verandering in de vernieuwde Code betreft het voormalige standaardfondsrendement. Onder de noemer ‘vergelijkingsrendement’ wordt voortaan het rendement vóór aftrek van beleggings- en verzekeringskosten vermeld. Geschuif met kostenplaatsen moet daarmee verleden tijd zijn en consumenten moeten de rendementen hierdoor beter met elkaar kunnen vergelijken.
Andere aanpassingen zijn:
– de term ‘historisch fondsrendement’ mag alleen worden gebruikt als een fonds minimaal vijf jaar oud is;- de term ‘sparen’ mag niet meer in kopteksten van advertenties worden gebruikt; en- in publieksuitingen moet voortaan de zin staan: “Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan verzekeringspremies en kosten”.Openbaar
De toetsingscommissie krijgt straks een zwaarder handhavingsinstrument in handen. Onverbeterlijke Code-overtreders zullen openbaar worden gemaakt. Dit geldt voor verzekeraars die geen gevolg geven aan een verzoek van de commissie om zich aan de code te houden én voor verzekeraars die zich niet aan de toetsingsprocedure houden. Openbare vermelding geldt voor de naam van de maatschappij en het betreffende product. Het Verbond overlegt nog met de Consumentenbond over de exacte formulering van deze aangescherpte procedure.

Reageer op dit artikel