nieuws

Overdracht

Archief

Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid (Groningen) heeft zijn rechten en plichten ten aanzien van schadeverzekeringen overgedragen aan Anker Verzekeringen (Groningen). Het betreft alleen de branches Ongevallen, Ziekte en Algemene Aansprakelijkheid en Hulpverlening.

WIA-mantel
Reaal Verzekeringen en SNS Assurantiën hebben voor de Glas Branche Organisatie een WIA-polis en een mantel Verzuimverzekeringen gesloten. Uit concurrentieoverwegingen wil Reaal geen mededelingen doen hoeveel werknemers het betreft. Het zou gaan om een “aanmerkelijk belang”.
ACE in gebruik
Volgens ABZ is de dienst ACE op 1 januari met succes in gebruik genomen. Met ACE hebben verzekeraars en gevolmachtigden de mogelijkheid om via één verbinding, zowel aan intermediairs met een ADN-aansluiting als met een GIM-aansluiting, elektronische informatie aan te bieden. Volgens ABZ is 98% van de verzekeraars inmiddels aangesloten op ACE. Generali maakt bekend ook te gaan werken met ACE.
Young Ambassadors
Agis is gestart met een Young Ambassadors Network in Amersfoort. De multiculturele ambassadeurs gaan jongeren informeren over het zorgstelsel en de beweegprogramma’s en verzekeringen van Agis. Met dit initiatief wil Agis jongeren een kans geven om multiculturele werkervaring op te doen en tegelijkertijd zijn bekendheid vergroten.

Reageer op dit artikel