nieuws

Over de grens

Archief

Het klinkt bijna als een benzine-reclame: de zorgverzekering uitgebreid met Euroclausule. Het is Geové-dochter Koolhaas die eind vorige week in dit opzicht de grenzen met België en Duitsland ophief. Zoals wij in december jl. signaleerden, is de buitenland-uitsluiting in de ziektekostenverzekering (bedoeld om ‘medisch toerisme’ tegen te gaan) onder steeds grotere druk komen te staan. Eerst waren het enkele gerechtelijke uitspraken omtrent harttransplantaties in België die sterk de aandacht trokken. De rechters zetten in de betreffende gevallen de buitenland-uitsluiting opzij, omdat deze in de gegeven omstandigheden in strijd zou zijn met de ‘redelijkheid en billijkheid’. De verzekeraars stonden, begrijpelijk, op hun achterste benen. Immers, de rechters zadelden hen op met de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Ook de Beroepscommissie WTZ (Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen) deed medio november uitspraak in een buitenland-kwestie. De kosten van de behandeling in Duitsland moesten worden vergoed, voorzover ze niet hoger waren dan ze in Nederland zouden zijn geweest. Voor verzekeraars is er dan in risicotechnisch opzicht in beginsel niets aan de hand. Uit een oogpunt van beheer ligt het al wat moeilijker en ook kostbaarder (correspondentie met het buitenland, valuta-aspecten, etc.) Bovendien is de financiering van onze gezondheidszorg, zeker in de sfeer van ziekenhuizen, gebaseerd op budgetten. Die budgettering stoelt op de landelijke consumptie. Indien wij in aanzienlijke mate in het buitenland gaan consumeren, is dat in een aantal opzichten slecht voor onze gezamenlijke financiële huishouding. Vanuit het oogpunt van de patiënt, is het welhaast a-sociaal indien iemand die aan de grens woont, helemaal naar de andere kant van het land moet, terwijl op een half uurtje rijden de ingreep ook kan worden gedaan. Denk ook aan de mogelijkheden van ziekenbezoek en aan een ander praktisch aspect: de wachtlijst; je zal maar in eigen land twee maanden moeten wachten, en vlak over de grens binnen een week geholpen kunnen worden. Het maatschappelijk belang van de stap van Geové-dochter Koolhaas staat of valt met de opstelling van de ‘grote jongens’ in ziektekostenland. Door de vernieuwing niet bij moeder Geové in te voeren, vergroot topman Kegel het proefballon-karakter.

Richard Vroom

Reageer op dit artikel