nieuws

Ouderen vaak verkeersslachtoffer

Archief

Ouderen lopen een ruim twee keer zo grote kans in het verkeer om te komen als andere volwassen verkeersdeelnemers. Een belangrijke oorzaak is de teruggang van de psychische en fysieke functies.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat of aanpassingen van de verkeersinfrastructuur ten goede komen aan de veiligheid van ouderen. Deze groep heeft vooral moeite met situaties waarin ze onder tijdsdruk staat en waarbij snelle handelingen zijn vereist. Ook belemmerende omstandigheden als slecht zicht spelen ouderen parten. Is een oudere bij een verkeersongeluk betrokken, dan is de kans op ernstig letsel groter dan bij andere volwassenen, omdat personen vanaf 55 jaar lichamelijk kwetsbaarder zijn.
Uit het onderzoek van SWOV blijkt dat van de recente aanpassingen van verkeerssituaties vooral de zogeheten punaise, een lichte cirkelvormige verhoging in het centrale deel van een kruispunt, voor problemen zorgt. Dit komt doordat verkeersdeelnemers een dergelijke infrastructurele ingreep als rotonde kunnen interpreteren, maar ook als kruispuntplateau.

Reageer op dit artikel