nieuws

Oudere vakbekwame assuradeuren zonder diploma in GA-register

Archief

Wie jarenlang ervaring heeft in een assuradeurenbedrijf en de veertig jaar is gepasseerd, kan binnenkort zonder het vakdiploma ‘gevolmachtigd agent’ (GA) te bezitten, in aanmerking komen voor inschrijving in het SER-register voor gevolmachtigd agenten.

Voorwaarde hiertoe is dat betrokkene de ‘verklaring vakbekwaamheid’ van de SER heeft. Deze diplomavervangende verklaring kan de SER afgeven aan personen:
die een grote vakbekwaamheid hebben aangetoond;al wat ouder zijn, zeg maar de veertig gepasseerd zijn;van wie in redelijkheid niet verlangd kan worden dat ze nog gaan studeren voor het vakdiploma ‘gevolmachtig agent’.Om de vakbekwaamheid te bewijzen, moeten kandidaten een proef afleggen voor de Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.
Assurantiebemiddelaars konden al eerder op grond van een proeve van vakbekwaamheid de verklaring van de SER krijgen om zonder diploma te worden ingeschreven in het register van tussenpersonen. Door een wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf in 1995 is deze mogelijkheid ook ontstaan voor gevolmachtigden.
De betrokken organisaties hebben personen voorgedragen voor de nieuwe bemanning van de genoemde Commissie Vakproeven. In de nieuwe samenstelling kan de commissie nu tevens de vakbekwaamheid vaststellen van aspirant-gevolmachtigd agenten. De commissie kan in april van start gaan, aldus een woordvoerder van de SER. De verwachting is volgens hem dat hooguit een handvol personen per jaar van deze toelatingsregeling gebruik zullen maken.

Reageer op dit artikel