nieuws

‘Oude lijfrentepolis beter nu afkopen’

Archief

Voor lijfrentepolissen die vóór 1 juli 1964 zijn afgesloten, kan het fiscaal gunstig zijn nog dit jaar tot afkoop over te gaan.

Dat zegt Chris Siebers, pensioendeskundige van Ernst & Young. Dit jaar kan een oude lijfrentepolis nog tegen het bijzondere belastingtarief van 40% worden afgekocht. In de nieuwe Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt dit bijzondere tarief geschrapt en wordt de afkoopsom dus progressief belast tegen maximaal 52%.
Een alternatief voor voortijdig afkopen is natuurlijk de lijfrente regulier in termijnen tot uitkering te laten komen. Deze lijfrentetermijnen zullen in het nieuwe belastingstelsel in box 1 progressief worden belast. “Als je voortijdig afkoopt komt de netto-afkoopsom straks onder de forfaitaire rendementsheffing te vallen”, tekent Siebers aan. “Maar als je toch tot afkoop wilt overgaan, kan dat beter dit jaar gebeuren.”
Afkoop van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule is sinds 1992 (Brede Herwaardering) bij wet onmogelijk gemaakt. Voor oude polissen is de mogelijkheid echter altijd blijven bestaan: voor polissen van vóór 1994 tegen het bijzondere 40%-tarief, voor polissen tussen 1964 en 1992 tegen progressief tarief.

Reageer op dit artikel