nieuws

Organisatie van letselschade-experts NLT heet nu NLE

Archief

De vereniging Nationale Letselschade Telefoon (NLT) heeft haar naam gewijzigd in Nationale Letselschade Experts (NLE), is uitgebreid met enkele nieuwe leden en heeft zich aangesloten bij het Nationaal Platform Personenschade.

Het in 1998 opgerichte samenwerkingsverband omvat inmiddels veertien letselschadebureaus, met in totaal circa 35.000 letselschadedossiers. Daarmee is NLE de grootste organisatie op het gebied van de letselschaderegeling.
De aangesloten kantoren zijn: Berntsen Mulder Claimcare, Claims Settlement Schaderegelingen, Van Cuijk Expertisebureau, Hijink Rechtspraktijk, Letselbureau Zuid, Letselschadebureau Drost, Europrotector, Mooyman & Partners Letselexpertise, Ottenschot Letselschadespecialisten, Expertise- en Schaderegelingsbureau Tijbout, Van der Toorn Personenschade, Weggemans Personenschade Adviseurs, 3B-juristen, en Maassen en Partners. De laatste twee bureaus zijn onlangs tot NLE toegetreden.
No cure no pay
De organisatie kent onder meer regels omtrent ‘no cure, no pay’. Hoewel de aangesloten kantoren op deze basis zouden mógen optreden, hebben alle NLE-kantoren er bewust voor gekozen dat (bijna) niet te doen. “Slechts in uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn van een no cure, no pay-afspraak.”
Behalve opleidingseisen en behandelingsregels is er ook een strakke derdengeldenregeling, een klachteninstituut en een jaarlijkse financiële controle door een onafhankelijke accountant.
Binnen de NLE wordt veel procesinformatie uitgewisseld. De aangesloten kantoren overleggen gezamenlijk over de te voeren procedures. Zaken kunnen bijvoorbeeld gebundeld worden om tot een sterkere positie te geraken.
Overlegsituaties
Verder wil de NLE nadrukkelijk partij zijn bij de ontwikkelingen in de personenschadewereld. Zo heeft overleg met de aansprakelijkheidsverzekeraars geresulteerd
in een convenant over buitengerechtelijke kosten, van oudsher een struikelblok tussen ‘halers’ en ‘betalers’. Ook maakt de NLE deel uit van de stuurgroep die bezig is met de totstandkoming van het Keurmerk Letselschade.

Reageer op dit artikel