nieuws

Opzeggolf dreigt voor Duitse levensverzekeraars

Archief

Levensverzekeraars in Duitsland moeten volgens de organisatie van Duitse loondienstagenten BVK rekening houden met een mogelijke golf aan polisopzeggingen

Driekwart van de gesprekken die BVK-leden thans met hun klanten voeren, gaat over het beëindigen van de lopende levensverzekering. Dit komt mede door de groeiende onzekerheid bij werknemers als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden, de onrustiger geworden arbeidsmarkt en een dreigend overheidsingrijpen in het pensioenstelsel. Volgens de intermediairorganisatie betreft het niet alleen langdurig werklozen die middels afkoop van hun levenpolis hun financiële positie willen aanvullen, maar in de meeste gevallen om 46- tot 60-jarigen die geen vertrouwen meer hebben in het systeem van (aanvullende) particuliere pensioenverzekeringen. De BVK pleit voor een onbelast pensioenbedrag van € 2.000 per levensjaar en een overheidsgarantie dat nieuwe fiscale maatregelen niet gelden voor lopende polissen.

Reageer op dit artikel