nieuws

Opzeggen

Archief

“Klantenbinding door meerjarige contracten is uit de tijd.” Dat zei de hoogste baas van de Consumentenbond tien jaar geleden. Hij had toen “na jarenlang lobbyen” net een akkoord gesloten met het Verbond van Verzekeraars. Dat ging zijn leden adviseren om consumenten in ieder geval de keuze te bieden voor een eenjarige contractstermijn. Voorts maakten verzekeraars schoorvoetend een einde aan de toen nog gebruikelijke tienjarige contracten voor een doorsnee schadeverzekering.

Het duurde de nodige jaren voordat alle maatschappijen het advies opvolgden. Ze waren of te druk met de euro en het millenniumprobleem of hielden het advies lang “in studie”. Inmiddels hanteren veel verzekeraars niet anders dan eenjarige contracten. Direct writers deden dat ver vóór 1998 al. Enkele maatschappijen hechten echter nog erg aan het verleden en hanteren nog met graagte termijnen van vijf jaar. Door de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in 2006 zijn zij evenwel onaangenaam verrast.
Uitgangspunt van die vernieuwing is dat de consument minimaal dezelfde rechten heeft als de verzekeraar. Slimme klanten zien daarin een kans. Veel polisvoorwaarden herbergen (bij langjarige contracten) namelijk een bepaling dat de verzekeraar op de premievervaldatum het contract tussentijds mag opzeggen. Hij mag dat slechts onder strikte voorwaarden en duidelijk gemotiveerd doen, waardoor de clausule in de praktijk slechts zelden wordt toegepast. Maar toch, het staat er wel. “Dan mag ik dat ook”, zeggen vele polishouders, om vervolgens voortijdig zonder enig pardon hun langjarige verzekeringsovereenkomst te beëindigen.
Twee maatschappijen hebben dat niet over hun kant laten gaan: Nationale-Nederlanden en RVS, beide uit het ING-huis. Zij blokkeren de opzeggingen en zijn nu voor de Raad van Toezicht Verzekeringen aangeklaagd. De ING’ers voelen zich gesterkt door rechtsgeleerde Han Wansink. Hij stelt onder meer dat het niet zo kan zijn dat een polishouder een langjarig contract sluit en op basis daarvan een premiekorting geniet, om vervolgens voor een lagere premie tussentijds over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat klinkt redelijk.
Een kanttekening is wel dat het woord premiekorting niet altijd de lading dekt. De praktijk is dikwijls dat de vijfjarige premie de standaard is en dat de polishouder bij een kortere looptijd een premietoeslag betaalt. Toeval of niet, bij NN en RVS is dit het geval. De tussentijds opzeggende verzekeringnemer heeft dus helemaal geen korting genoten. Hem is een toeslag bespaard gebleven: toch een nuanceverschil.
Edoch, de hele discussie kan veel korter worden afgedaan dan NN en RVS nu doen. Zij zouden geen ontevreden klanten moeten willen ambiëren en alsnog moeten luisteren naar het tien jaar oude adagium van de Consumentenbond: klantenbinding via meerjarige contracten is uit de tijd!
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel