nieuws

Optima speelt quitte in eerste halfjaar

Archief

Adviesketen Optima heeft in het eerste halfjaar de provisieomzet vergroot tot e 5,9 (5,7) mln. Het bedrijf draaide in de eerste zes maanden break-even, nadat het eerste kwartaal nog met een licht negatief resultaat werd afgesloten.

De omzetgroei is volledig gerealiseerd in het tweede kwartaal. De grootste bijdrage leverde de franchiseformule, die 20% meer provisie verdiende en daarmee goed was voor 48% van de omzet. De inkoopformule vergrootte eveneens de omzet en heeft een aandeel van 13%.
De eigen loondienst van Optima realiseerde 39% van de provisie-omzet en bleef daarmee 17% achter bij de omzet van een jaar eerder. “In de loondienst is ruim 30% van de medewerkers vervangen. Met name voor de loondienst wordt in het tweede halfjaar een fors herstel verwacht.” Dat moet leiden tot een totale provisie-omzet van e 13,5 mln en een resultaat dat iets beter is dan de e 0,5 mln van vorig jaar.
Kosten te hoog
Optima is druk bezig met de voorbereidingen op de WFD. Klantendossiers worden gedigitaliseerd en de komende maanden worden de procesondersteuning en de wijze van dossiervorming vernieuwd.
Directievoorzitter Arjen van Dun vindt dat vooral de grotere verantwoordelijkheid voor zorgvuldige informatieverstrekking aan klanten hoge kosten met zich meebrengt. “Daarnaast wordt het intermediair gedwongen jaarlijks nog meer uitgaven te doen op het gebied van automatisering om de verschillende onderdelen in het advies- en werkproces blijvend op elkaar aan te laten sluiten.”
Van Dun vindt dat vanuit de branche niet daadkrachtig wordt gereageerd op de “onvoldoende onderbouwde conclusies over onze dienstverlening” van minister Zalm, daarmee doelend op diens pleidooi voor openheid omtrent de beloning van hypotheekadviseurs. “Tot op heden slaagt de branche er ogenschijnlijk slechts in om alleen in de eigen vakliteratuur haar standpunt duidelijk te maken. Het is de vraag of iemand van de vaste Kamercommissie dit ooit onder ogen krijgt. Optima verzet zich niet tegen verdergaande regelgeving, transparantie en kwaliteitsverbetering, maar wel tegen de wijze waarop Den Haag meent dit te moeten doorvoeren. Het is noodzakelijk hierin meer en beter de krachten te bundelen met niet alleen een geruisloze lobby.”

Reageer op dit artikel