nieuws

Optie Avéro: rentefactor voor aankoop pensioen 5 jaar vast

Archief

Avéro heeft de mogelijkheid geïntroduceerd om de kapitaalverzekering voor pensioen en lijfrente te voorzien van de optie om 5 jaar vóór de pensioendatum de hoogte van het toekomstige pensioen of de lijfrente vast te leggen.

Risico’s van daling van de rente die bij aankoop van de voorziening van invloed is op de hoogte daarvan, kunnen door deze optie worden geëlimineerd. Een renteverschil van 1% kan een verschil in uitkering tot gevolg hebben van circa 7%, aldus Avéro.
De optie houdt in dat de verzekerde 5 jaren vóór de einddatum van de maatschappij een offerte ontvangt waarin Avéro een gegarandeerd pensioen aanbiedt. Als verzekerde deze offerte accepteert, zal het bewuste pensioen nooit lager zijn dan Avéro heeft geoffreerd. Als de rente op de pensioendatum hoger is dan op het moment van de offerte, dan komt een gedeelte van het meerdere ten goede aan de verzekerde.
De zogenaamde Pensioen-Rentevast-Optie geldt voor het produkt Eigen Pensioen, bij een looptijd van minstens 20 jaren en een verzekerd kapitaal van minimaal f 100.000.
De optie blijft van toepassing als de verzekerde zijn pensioen eerder wil laten ingaan.

Reageer op dit artikel