nieuws

Opschorten Amev-motorpolis niet per se via de RDW

Archief

Bij Amev verzekerde motorrijders die hun polisdekking willen opschorten voor de wintermaanden, hoeven het kenteken van hun tweewieler niet af te melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat kan nu ook bij Amev zelf.

Sinds de wijzigingen in de Wegenverkeerswet en de Wet op de Motorrijtuigenbelasting dit voorjaar, worden kentekens van motorrijtuigen via het postkantoor afgemeld bij de RDW tegen betaling van f 50 aan kosten.
Afmelding bij de RDW is feitelijk noodzakelijk om een boete wegens onverzekerd rijden te voorkomen. Sinds de wetswijzigingen kunnen de kentekenbestanden van de WA-verzekering en die van de motorrijtuigenbelasting worden gekoppeld en vergeleken. Dat heeft tot gevolg gehad dat elke motorrijder nu automatisch kan worden beboet door de RDW als hij in gebreke is gebleven met betrekking tot de belastingheffing en de verzekering.
Afmelden bij Amev
Het opschorten van de polisdekking en daaruit volgend het verkrijgen van premieverlaging is gebruikelijk bij motorrijders. De heffing van f 50 door de RDW zal naar verwachting op veel protest stuiten.
Amev komt hieraan tegemoet door motorrijders in staat te stellen de polisdekking – via de tussenpersoon – op te laten schorten, zonder dat de RDW hiervan op de hoogte wordt gebracht. Bij de RDW blijft het betrokken motorrijwiel als ‘verzekerd’ geregistreerd.
Amev gaat het ervan uit, dat motorverzekerden ook daadwerkelijk niet zullen rijden op hun tweewieler tijdens de winterperiode. De minimum termijn voor opschorting tijdens de winter blijft drie maanden.

Reageer op dit artikel