nieuws

Oproep voor verzekerden noodlijdend Individualis

Archief

Verzekerden van Individualis worden opgeroepen zich te melden bij de bewindvoerder die over deze natura-uitvaartverzekeraar is aangesteld.

Op verzoek van de Verzekeringskamer heeft de arrondissementsrechtbank in Den Haag op Individualis de ‘noodregeling’ toegepast, zoals bedoeld in de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn). In zo’n geval krijgt de Verzekeringskamer het bestuur over de verzekeraar, hetgeen wordt gedelegeerd aan een bewindvoerder.
Als gevolg van de invoering van de Wtn mag Individualis al geruime tijd niet meer verzekeren (zie AM 13, pag. 35). Volgens de Verzekeringskamer is eigenaar R.H. van Meegeren er in begin van dit jaar mee akkoord gegaan dat de portefeuille zou worden ondergebracht bij een andere verzekeraar. De portefeuille kon “door nalatigheid van Individualis” echter niet worden overgedragen, zodat alsnog de noodregeling werd aangevraagd.
Wie de betrokken verzekeraar is, wil de Verzekeringskamer nog niet zeggen. “Met de verzekeraar is afgesproken dat wij daar geen mededelingen over doen”, zegt woordvoerder Kees Verhagen.
Melden
Een paar jaar geleden zei Van Meegeren, dat hij een ‘paar duizend’ verzekerden had. De bewindvoerder, de Apeldoornse advocaat mr. A.M. van Dusseldorp, schat het aantal op zeshonderd. “We weten waar het verzekerdenbestand is, en we krijgen daar binnenkort de beschikking over. Het kan echter zijn, dat het bestand niet compleet is.”
In AM 13 publiceerden wij, dat sinds de zwanezang van Individualis in gang is gezet, een aantal verzekerden geen premienota’s meer ontvangt. Dit kan inhouden, dat zij niet meer als verzekerden te boek staan.
De Verzekeringskamer hoopt dat de portefeuille nu wel onderdak komt. “De betrokken verzekeraar staat er nog steeds voor open”, zegt Verhagen.
Met het oog op die overname doen verzekerden van Individualis – dat ook handelde onder de namen Ph. Verzekeringen en Phoenix – er goed aan zich te melden bij de bewindvoerder. Dat moet schriftelijk, liefst met kopieën van het polisblad en/of van betaalbewijzen.
De post aan de bewindvoerder dient te worden gericht aan: mr. A.M. van Dusseldorp, Postbus 10842, 7301 GL Apeldoorn.

Reageer op dit artikel