nieuws

Oprichting vereniging assurantiedocenten

Archief

Een aantal assurantiedocenten gaat op 7 oktober de ‘Vereniging Docenten Assurantie’ oprichten.

Doel van de vereniging is voor assurantiedocenten in de bedrijfstak banken en verzekeringen een gelegenheid te bieden voor onderling contact en een platform te zijn voor uitwisseling van ervaringen, opvattingen en informatie. Binnen de vereniging wil men ruimte scheppen voor het beoordelen en ontwikkelen van het leervak assurantie op alle niveaus binnen de bedrijfstak en bij opleidingsinstituten.
Lid kunnen worden assurantie- en bankdocenten, docenten van assurantieclubs, opleidingsinstituten, personeelsfunctionarissen die belast zijn met assurantieonderwijs, en aanbieders van studiemateriaal op het vakgebied bank- en verzekeringswezen, aldus voorlopig bestuurslid A. Bosch.
Het voorlopig bestuur bestaat uit: (voorzitter) J. van Hooydonk, Pres. Kennedyplein 7, 5171 BW Kaatsheuvel, tel/fax-nr: 04167 – 73.448; (penningmeester) A. Bosch, 2e Loosterweg 108, 2182 CL Hillegom, tel. 02520 – 17.780; A. Jager, Groenland 5a, 1135 TE Edam, tel. 02993 – 72.113.

Reageer op dit artikel