nieuws

Oprichting Milieupool maakt de weg vrij voor MSV-polis

Archief

Voor het herverzekeren van het milieurisico is in december vorig jaar de Nederlandse Milieupool opgericht. Hierdoor kunnen schadeverzekeraars nu actief de milieuschadeverzekering (MSV) aan het bedrijfsleven aanbieden.

De tekencapaciteit van de Nederlandse Milieupool bedraagt f 25 miljoen. Behalve voor financiële capaciteit kunnen aangesloten verzekeraars ook een beroep doen op het poolbureau voor ondersteuning bij acceptatie en schadebehandeling. Verder zal de Nederlandse Milieupool als het centrum fungeren voor het verzamelen van specifieke kennis om de Milieuschadeverzekering “door te ontwikkelen”.
Het secretariaat van de Nederlandse Milieupool is voorlopig ondergebracht bij het MAS (Milieu-aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband) te Amsterdam.
Eigen locatie
De MSV, vorig jaar gelanceerd als “een wereldprimeur” dekt onder meer de kosten van het saneren van bodem- en waterverontreiniging op de eigen locatie van het verzekerde bedrijf. Tevens vergoedt de MSV-polis op basis van een zogeheten directe verzekering de milieuschade die aan omwonenden is toegebracht. Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is om de veroorzaker van de milieuschade eerst aansprakelijk te stellen.
Om een op het bedrijf toegesneden polis te kunnen bieden, is de MSV opgezet als een rubriekenpolis. Afhankelijk van het risico dat een bedrijf loopt, kan voor een in omvang oplopende dekking worden gekozen. De premie voor de MSV-polis zal afhangen van de gekozen dekking en het individuele maatschappijbeleid. Voor de kleine en middelgrote risico’s die de basisrubriek verzekert, zal de premie ruwweg geschat variëren van zo rond f 100 tot f 800.
Bestaande polissen
Op de MSV-polis zijn alle milieudekkingen geïntegreerd. Dit betekent dat verschillende milieurisico’s die tot nu toe op andere polissen zijn gedekt, zoals de brandverzekering, de CAR-polis en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit die polis moeten worden gehaald. De aanpassing van de bestaande verzekeringen en het invoeren van de MSV-polis is een grote operatie die enige jaren in beslag zal nemen. In totaal moeten zo’n 1,5 miljoen polissen worden aangepast, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel