nieuws

Opnieuw wisselingen in directie van Interbank

Archief

Bij ABN Amro-dochter Interbank zijn kort geleden twee van de drie directieleden opgestapt, onder wie Edward James die gebruikt heeft gemaakt van de vut-regeling. De tussenpersonenbank kent nu een tweehoofdige leiding.

Het vertrek van James (58) is opvallend. De voormalig algemeen directeur van ABN Amro Verzekeringen stapte per 1 juli 1994 over naar Interbank. Enkele weken geleden nam hij het besluit om met de vut te gaan.
Een plezierig afscheid zegt James nadrukkelijk, al zou zijn vertrek ‘met stille trom’ anders kunnen doen vermoeden. “Het is mijn keuze geweest om op deze wijze weg te gaan. Ik ben niet zo’n liefhebber van recepties.”
James had tot taak om bij Interbank de distributie van verzekeringsgebonden producten te implementeren. Uitgezonderd het hypothekenassortiment is hem dat gelukt. De nieuwe algemeen directeur E.C. Heeneman (34) zegt dat de hypotheekproducten dit voorjaar op de markt komen. “Binnenkort wordt een proefproject met enkele tussenpersonen definitief afgerond.”
Wisselingen
In het kortstondige bestaan van Interbank – de bank is sinds oktober 1990 operationeel – zijn er veel wisselingen in de directie geweest. Voor de vierde keer is er een algemeen directeur opgestapt, en het is de zesde maal dat een directielid is vervangen.
Midden 1992 werd ‘pionier’ A. Struijk opgevolgd door P.F.L. Ruyters, na aanvankelijk als directielid te zijn gekomen. Hij werd op zijn beurt vervangen als algemeen directeur door James medio 1994. Tussendoor trad Vink toe tot de directie, die inmiddels eveneens is vertrokken. Hij is na ruim drie jaar Interbank teruggekeerd naar ABN Amro en daar werkzaam als hoofd marketing hypotheken voor het intermediaire kanaal.
In mei vorig jaar trad Heeneman toe tot de directie van Interbank. De opvolger van James wordt bijgestaan door de nieuwe financieel directeur J.H. Breukelaar, die deze functie in deeltijd uitoefent. Breukelaar is ook directeur van Aetran, een dochteronderneming van AA Interfinance die zich richt op de administratieve dienstverlening aan ABN Amro-bedrijven.
Gevraagd naar een verklaring voor deze mutatiegraad, zegt Heeneman. “Elke fase in het bedrijf vraagt om een andere manager. Bovendien is het bij een concern als ABN Amro gebruikelijk om eens per drie of vier jaar van functie te wisselen.”
James: “Ik ben geen liefhebber van recepties”.

Reageer op dit artikel