nieuws

Opnieuw vervolgonderzoek ‘Internet en verzekeren’

Archief

Het onderzoeksbureau Pro Active, gespecialiseerd in Internet-onderzoek en partner in het onlangs op de beurs genoteerde ‘Newconomy’, houdt deze zomer in samenwerking met AM een tweede vervolgonderzoek naar de effecten van Internet op de verzekeringsbranche.

Volgens het onderzoeksbureau is aan de opkomst van verzekeringsportals (een combinatie van advies, productvergelijking en de mogelijkheid tot aanschaf) op te maken dat het belang van Internet voor de verzekeringsbranche toeneemt.
Uit eerder onderzoek bleek weliswaar dat een overgrote meerderheid van Internet-gebruikers vooralsnog de voorkeur geeft aan een advies van een specialist, toch gaf de helft van de respondenten aan dat zij in de toekomst hun financiële zaken via Internet willen gaan regelen. Het aankomende onderzoek moet de ontwikkeling van het consumentengedrag en hun wensen (afgezet tegen de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren) in beeld brengen.
Pro Active benadert voor dit onderzoek in de maand juni tweeduizend Internet-gebruikers, waarbij wordt gestreefd naar een respons van ten minste 750 respondenten. De resultaten kunnen na afronding van het onderzoek online benaderd worden in de database van het onderzoeksbureau.
Toepassingen
In het onderzoek worden onder meer de volgende aspecten opgenomen: het profiel van de Internet-gebruiker, de doeleinden waarvoor deze groep Internet gebruikt, het gedrag van de Internet-gebruiker ten aanzien van verzekeringen, de attitude van de Internetter ten aanzien van verzekeringsdiensten via Internet, voor welke fasen in het aankoopproces van verzekeringen Internet wordt toegepast of verwachten zij te gaan toepassen, de verwachtingen van de gebruiker ten aanzien van assurantie-adviseurs en het belang van persoonlijk advies en de mate waarin Internet deze functie kan overnemen.
Groeiend gebruik
Pro Active onderzoekt ook regelmatig het algemene Internet-gebruik. Zo bleek dat tussen september 1999 en maart 2000 het aantal Internet-gebruikers groeide van 2,7 naar 4,7 mln. Het aantal mensen met toegang tot Internet groeide zelfs tot ruim 6 mln, wat neerkomt op 48% van de bevolking. Ook het aantal mensen dat een online aankoop heeft verricht, is enorm gestegen van 4,2% begin vorig jaar naar 13,2% dit jaar. Uit een Europees onderzoek van Pro Active bleek onlangs dat de grootste groep Internet-actievelingen tussen de 25 en 34 jaar zijn. Met name de hogere inkomenscategorie is daarbij regelmatig online (46% in de laatste veertien dagen). Ook hebben zij relatief vaker (18% van deze groep) een online aankoop gedaan. In de lagere inkomensgroepen was slechts 10% in de afgelopen twee weken online. Slechts 3,3% heeft ooit iets online gekocht.
Aan het multiclient-onderzoek kunnen meerdere partijen deelnemen. Deelname kost f 7.000. Voor informatie: Pro Active (Jolanda van As), tel. 020-504.03.58 (j.vanas@proactiveinternational.com).

Reageer op dit artikel