nieuws

Opnieuw minder aanvragen kredietinformatie bij BKR

Archief

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft vorig jaar minder aanvragen voor kredietinformatie verwerkt van financiële instellingen. Het aantal krediettoetsingen daalde met 2% tot ruim 8,5 (8,7) miljoen, met name door het wegvallen van de verplichte tweejaarlijkse herhaaltoets. Zonder deze factor was sprake van een stijging van ruim 7,5% ten opzichte van 1993.

Het BKR registreert (objectieve) informatie over kredieten en kredietfaciliteiten van cliënten van ruim 4.000 financiële instellingen, waaronder vooral banken en financieringsmaatschappijen. Bij het bureau zijn 238 (242) financiële instellingen aangesloten.
Het gemiddelde tarief voor de krediettoetsingen steeg vorig jaar naar f 1,39 (1,38). De tarieven zijn voor dit jaar niet verhoogd.
De bruto bedrijfsopbrengst bedroeg vorig jaar f 13,8 mln. De netto omzet beliep f 12,8 (12,0) mln en de winst na belastingen kwam uit op f 143.000 (228.000).
Kredietcontracten
Het bestand van het BKR groeide vorig jaar naar 4,4 (4,3) miljoen contracten van ruim 4,7 (4,6) miljoen kredietnemers.
De kredietcontracten zijn onder te verdelen in: -revolverend (=doorlopend) krediet 39% (37%), -persoonlijke lening 18% (19%), -klantenpas 16% (19%), -creditcard 11% (9%), -huurkoop/afbetaling 6% (6%), -postorderkrediet 6% (6%), -overige kredieten 4% (4%).
Eind dit jaar gaat het BKR tevens aan particulieren verstrekte rekening-courant kredieten registreren, zoals is overeengekomen met de Commissie Consumentenkrediet van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In het overleg met het ministerie van onderwijs en wetenschappen is (nog) geen voortgang geboekt met betrekking tot de registratie van studieleningen.
Inzage consument
Het vorig jaar maakten 19.082 (17.943) consumenten gebruik van de mogelijkheid om inzage te krijgen in hun gegevens die in het BKR-bestand zijn opgeslagen, een toename van 6% (17%) ten opzichte van 1993.
Het aantal protocol-inzages nam toe tot 163 (133). Bij een protocol-inzage maakt het BKR bekend aan welke kredietinstellingen in het afgelopen jaar kredietgegevens van de aanvrager zijn verstrekt. Volgens het BKR blijkt uit doorlopend onderzoek, dat 81% van de geregistreerde kredietnemers het bureau niet overbodig vindt, en dat 76% spreekt van een betrouwbare instelling.
VIS-bestand
Het in 1990 opgezette Verificatie Informatie Systeem (VIS) ontwikkelt zich voorspoedig, constateert het BKR. Het gegevensbestand van gestolen, vermiste en ongeldige waardepapieren, identiteitsbewijzen, en overige documenten is spectaculair toegenomen: van 14.000 in 1993 naar ruim 1 miljoen vorig jaar. PLT = Ook de internationalisering van het VIS-bestand is opvallend: in 1993 ging het nog alleen om Nederlandse documenten; een jaar later konden documenten uit 116 landen worden opgeslagen.
Het aantal VIS-toetsingen steeg spectaculair: van 56.000 in 1993 naar 246.000 vorig jaar. Per week worden circa 10.000 toetsingen verricht, aldus het BKR. Het tarief nam toe tot gemiddeld f 0,78, een forse stijging ten opzichte van het ‘symbolische’ starttarief van een dubbeltje dat tijdens de opbouwfase van het bestand in rekening werd gebracht. ————————————————————– KADERBERICHT
Frauderegister
Het BKR, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), en de organisatie van financieringsmaatschappijen VFN gaan gezamenlijk een Externe Verwijzings Applicatie (EVA) ontwikkelen voor de opzet van een frauderegister. Het BKR zal optreden als facilitair bedrijf en distribiteur van deze fraude-informatie. De leden van de NVB en VFN zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het registerbestand. ————————————————————– KADERBERICHT
Bindend advies bij 7 klachten
De Geschillencommissie BKR heeft vorig jaar 29 (41) klachten ontvangen, waarvan er 13 werden afgewezen omdat geen bezwaar was gemaakt bij de kredietgever of het BKR. Vier klachten werden niet-ontvankelijk verklaard. Bij in totaal 7 (10) klachten, inclusief 3 uit 1993, werd bindend advies uitgebracht. Vier zaken werden ‘in de minne geschikt’ en vier geschillen zijn nog in behandeling. ————————————————————- Ontwikkeling Bureau Krediet Registratie Jaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Toetsingen 7.041 7.499 8.037 8.760 8.728 8.565 Kredietnemers 3.530 3.782 4.105 4.380 4.606 4.727 Lopende kredieten 2.980 3.358 3.703 4.051 4.347 4.377 (aantallen x 1.000)

Reageer op dit artikel